Kasutaja  
Parool

Hea kasutaja!


Tallinna õigusaktide registris olevat teavet enam ei uuendata, siit leiate enne 17. septembrit 2020 vastu võetud aktid.

Ajakohased õigusaktid on kättesaadavad Tallinna õigusaktide infosüsteemis Teele.

Abi saate kasutajatoe telefonil 6411 511 või e-posti aadressil teeleabi@tallinnlv.ee.

Seosed
Redaktsioonid

Linnavolikogu istungid
Linnavalitsuse istungid
Tallinna põhimäärus
Riigi Teataja
RT ingliskeelsed tõlked


Lihtsa otsingu abil otsitakse vaikimisi kehtivaid õigusakte. Otsingu tulemusena ei kuvata õigusakte, mis üksnes muudavad teist õigusakti või tunnistavad selle kehtetuks. Samuti ei kuvata linnavalitsuse istungi protokolli väljavõtteid (päevakorrapunkte).
Valikute muutmisega saab otsida ka kehtetuid ja tulevikus jõustuvaid akte. Istungi protokollide väljavõtete ja muutvate aktide leidmiseks tuleb kasutada laiendatud otsingut.
NB! Korraldustele ja otsustele koostatakse redaktsioone alates 9. detsembrist 2009. Kehtiva redaktsiooni saamiseks tuleb korralduse juures oleva seoste lingi alt vaadata, kas korraldust on muudetud.


Lihtne otsing

Aktile    I    Prindi    I    PDF    I    Tagasi nimekirja
Akti päis
Linnavara valitseja muutmine (Õismäe tee 110a liikluslinnaku liikluskorraldusvahendid Haabersti linnaosas)
Tallinna Linnavalitsus 21.05.2008 korraldus number 903
Redaktsiooni kehtivus:21.05.2008 - ...

TALLINNA LINNAVALITSUS

 

KORRALDUS

 

 

Tallinn

21. mai 2008 nr 903-k

 

 

Linnavara valitseja muutmine (Õismäe tee 110 a liikluslinnaku liikluskorraldusvahendid Haabersti linnaosas)

 

 

 

Tallinna põhimääruse § 65 lg 5 alusel ja kooskõlas Tallinna Linnavolikogu 27. novembri 1997 määrusega 56 kinnitatud Linnavara valitsemise korra punktidega 3, 5.3, 15 ja 17:

 

 

1. Tallinna Kommunaalametil anda oma valitsemiselt ja bilansist Haabersti Linnaosa Valitsuse valitsemisele ja bilanssi Õismäe tee 110a maaüksusel asuva liikluslinnaku
liikluskorraldusvahendid vastavalt lisale.

2. Linnavara üleandmine ja vastuvõtmine vormistada aktiga.

3. Tallinna Kommunaalametil teha korraldus teatavaks Haabersti Linnaosa Valitsusele.

4. Korraldust on võimalik vaidlustada Tallinna Halduskohtus (Pärnu mnt 7, Tallinn 15082) 30 päeva jooksul arvates korralduse teatavakstegemisest.

 

 

 

 

 

Edgar Savisaar

Linnapea

Toomas Sepp

 

Linnasekretär

 

 

 

Tallinna Linnavalitsuse 21. mai 2008

korralduse nr 903-k

LISA

 

 

 

Tallinna Kommunaalameti valitsemiselt ja bilansist Haabersti Linnaosa Valitsuse valitsemisele ja bilanssi üleantavad Õismäe tee 110a maaüksusel asuva  liikluslinnaku liikluskorraldusvahendid

 

Jrk

Töö nimetus

Ühik

Maht

Maksumus

nr.

 

 

 

 

 

Liikluskorraldusvahendid

 

 

 

 

Liiklusmärgid

 

 

 

1

Liiklusmärgid

tk

50

76176,77

 

Kokku märgid:

 

 

 

 

Teekattemärgistus  sh

 

 

88484,30

2

Jooned

m

1213,3

 

3

Markeeringud värviga

867,3

 

 

Kokku liikluskorraldusvahendid:

 

 

164 661,07

 

 

 

 

Toomas Sepp

Linnasekretär