Kasutaja  
Parool

Hea kasutaja!


Tallinna õigusaktide registris olevat teavet enam ei uuendata, siit leiate enne 17. septembrit 2020 vastu võetud aktid.

Ajakohased õigusaktid on kättesaadavad Tallinna õigusaktide infosüsteemis Teele.

Abi saate kasutajatoe telefonil 6411 511 või e-posti aadressil teeleabi@tallinnlv.ee.

Seosed
Redaktsioonid

Linnavolikogu istungid
Linnavalitsuse istungid
Tallinna põhimäärus
Riigi Teataja
RT ingliskeelsed tõlked


Lihtsa otsingu abil otsitakse vaikimisi kehtivaid õigusakte. Otsingu tulemusena ei kuvata õigusakte, mis üksnes muudavad teist õigusakti või tunnistavad selle kehtetuks. Samuti ei kuvata linnavalitsuse istungi protokolli väljavõtteid (päevakorrapunkte).
Valikute muutmisega saab otsida ka kehtetuid ja tulevikus jõustuvaid akte. Istungi protokollide väljavõtete ja muutvate aktide leidmiseks tuleb kasutada laiendatud otsingut.
NB! Korraldustele ja otsustele koostatakse redaktsioone alates 9. detsembrist 2009. Kehtiva redaktsiooni saamiseks tuleb korralduse juures oleva seoste lingi alt vaadata, kas korraldust on muudetud.


Lihtne otsing

Aktile    I    Prindi    I    PDF    I    Tagasi nimekirja
Akti päis
Tänavanimede määramine Nõmme linnaosas
Tallinna Linnavalitsus 21.05.2008 määrus number 40 [RT IV, 27.06.2013, 14]
Jõustumine:26.05.2008
Redaktsiooni kehtivus:26.05.2008 - ... [RT IV, 27.06.2013, 14]

 

 

 

TALLINNA LINNAVALITSUS

 

 

MÄÄRUS

 

 

 

 

 

Tallinn

21. mai 2008 nr 40

 

 

 

 

 

Tänavanimede määramine Nõmme linnaosas

 

 

 

 

 

 

Määrus kehtestatakse Kohanimeseaduse § 3 lg 7 p 1, § 4 lg 1 p 4, § 5 lg 1 p 3 ja lg 4, § 13 lg 2 p-de 1 ja 2 ning Tallinna Linnavolikogu 3. märtsi 2005 määrusega nr 18 kinnitatud Tallinna kohanimede määramise korra p-de 1.3.3, 2.2.2 ja 3.5 alusel.

 

 

 

 

 

§ 1.  Määrata Nõmme linnaosas Raudalu asumis Viljandi maantee ääres vahetult enne linnapiiri asuvatele kvartalisisestele tänavatele nimeks Riida tänav ja Pinu tänav vastavalt lisale.

§ 2.  Tallinna Linnaplaneerimise Ametil määrata Riida tänava ja Pinu tänava nime alusel moodustatavatele kinnistutele aadressid.

§ 3.  Nõmme Linnaosa Valitsusel kindlustada uute tänavasiltide ja aadressi numbrimärkide paigaldamine.

§ 4.  Määrus jõustub  26. mail 2008.

 

 

 

 

 

Edgar Savisaar

Linnapea

Toomas Sepp

 

Linnasekretär

 

 

 

Tallinna Linnavalitsuse

21. mai 2008 määruse nr 40

“Tänavanimede määramine Nõmme linnaosas“

LISA

 

Riida tänava ja Pinu tänava skeem

 

 

 

 

 

Riida tänava ja Pinu tänava skeem

 

 

 

Toomas Sepp

Linnasekretär