Kasutaja  
Parool

Hea kasutaja!


Tallinna õigusaktide registris olevat teavet enam ei uuendata, siit leiate enne 17. septembrit 2020 vastu võetud aktid.

Ajakohased õigusaktid on kättesaadavad Tallinna õigusaktide infosüsteemis Teele.

Abi saate kasutajatoe telefonil 6411 511 või e-posti aadressil teeleabi@tallinnlv.ee.

Seosed
Redaktsioonid

Linnavolikogu istungid
Linnavalitsuse istungid
Tallinna põhimäärus
Riigi Teataja
RT ingliskeelsed tõlked


Lihtsa otsingu abil otsitakse vaikimisi kehtivaid õigusakte. Otsingu tulemusena ei kuvata õigusakte, mis üksnes muudavad teist õigusakti või tunnistavad selle kehtetuks. Samuti ei kuvata linnavalitsuse istungi protokolli väljavõtteid (päevakorrapunkte).
Valikute muutmisega saab otsida ka kehtetuid ja tulevikus jõustuvaid akte. Istungi protokollide väljavõtete ja muutvate aktide leidmiseks tuleb kasutada laiendatud otsingut.
NB! Korraldustele ja otsustele koostatakse redaktsioone alates 9. detsembrist 2009. Kehtiva redaktsiooni saamiseks tuleb korralduse juures oleva seoste lingi alt vaadata, kas korraldust on muudetud.


Lihtne otsing

Aktile    I    Prindi    I    PDF    I    Tagasi nimekirja
Akti päis
Linnavara valitseja muutmine (Kase pargi rajatised Põhja-Tallinna linnaosas)
Tallinna Linnavalitsus 14.05.2008 korraldus number 857
Redaktsiooni kehtivus:14.05.2008 - ...

TALLINNA LINNAVALITSUS

 

KORRALDUS

 

 

Tallinn

14. mai 2008 nr 857-k

 

 

Linnavara valitseja muutmine (Kase pargi rajatised Põhja-Tallinna linnaosas)

 

 

 

Tallinna põhimääruse § 65 lg 5 alusel ja kooskõlas Tallinna Linnavolikogu 27. novembri 1997 määrusega 56 kinnitatud Linnavara valitsemise korra punktidega 3, 5.3, 15 ja 17:

 

 

1. Tallinna Kommunaalametil anda oma valitsemiselt ja bilansist Põhja-Tallinna Valitsuse valitsemisele ja bilanssi ehitustööde käigus rajatud Kase pargi rajatised vastavalt lisale.

2. Linnavara üleandmine ja vastuvõtmine vormistada aktiga.

3. Tallinna Kommunaalametil teha korraldus teatavaks Põhja-Tallinna Valitsusele.

4. Korraldust on võimalik vaidlustada Tallinna Halduskohtus (Pärnu mnt 7, Tallinn 15082) 30 päeva jooksul arvates korralduse teatavakstegemisest.

 

 

 

 

 

Edgar Savisaar

Linnapea

Priit Lello

 

Linnakantselei õigusdirektor linnasekretäri ülesannetes

 

 

 

Tallinna Linnavalitsuse 14. mai 2008

korralduse nr 857-k

LISA

 

Tallinna Kommunaalameti valitsemiselt ja bilansist Põhja-Tallinna Valitsuse valitsemisele ja bilanssi üleantavad Kopli tn 106 maaüksusel asuvad Kase pargi rajatised

 

 

 

Jrk

Töö nimetus

Ühik

Maht

Maksumus

 

nr.

 

 

 

 

 

 

Kõnnitee ja haljastus

 

 

 

 

1

Asfaltbetoonkate TAB 8 II

1042

269638,00

 

2

Haljastus

598

34481,88

 

3

Betoonplaatidest  nõlva kindlustus

5

2621,00

 

 

Kraavid ja truubid sh

 

 

599 999,28

 

4

Kuivenduskraavid

m

697

 

 

5

Truubid

tk

8

 

 

 

Objekt kokku:

 

 

906 740,16

 

 

 

 

 

Priit Lello

Linnakantselei õigusdirektor linnasekretäri ülesannetes