Tallinna Ümera Lasteaia juhataja ametist vabastamine

Tallinna Linnavalitsus 14.05.2008 korraldus number 833

Redaktsiooni kehtivus 14.05.2008 - ...

TALLINNA LINNAVALITSUS

 

KORRALDUS

 

 

Tallinn

14. mai 2008 nr 833-k

 

 

Tallinna Ümera Lasteaia juhataja ametist vabastamine

 

 

 

 

Kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 50 lg 1 p 7 ja Tallinna põhimääruse § 52 lg 9 alusel ning tulenevalt linnapea ettepanekust:

 

 

1. Vabastada Tatjana Ratijeva Tallinna Ümera Lasteaia juhataja ametikohalt.

2. Tallinna Haridusametil teha korraldus teatavaks Tatjana Ratijevale.

3. Korraldust on võimalik vaidlustada Tallinna Halduskohtus (Pärnu mnt 7, Tallinn 15082) 30 päeva jooksul arvates korralduse teatavakstegemisest.

 

 

 

 

 

Edgar Savisaar

Linnapea

Priit Lello

Linnakantselei õigusdirektor

linnasekretäri ülesannetes