Tallinna Linnavalitsus 14.05.2008 korraldus number 833.
Tallinna Ümera Lasteaia juhataja ametist vabastamine

Aktile on aluseks

Rea nr Pealkiri Vastuvõtja Liik Nr Lisa nr Vastuvõtmine Jõustumine Avaldamine
1 Tallinna põhimääruse uue redaktsiooni kinnitamine (Tallinna põhimäärus) Tvk m 27 10.10.1996 07.11.1996