Kasutaja  
Parool

Hea kasutaja!


Tallinna õigusaktide registris olevat teavet enam ei uuendata, siit leiate enne 17. septembrit 2020 vastu võetud aktid.

Ajakohased õigusaktid on kättesaadavad Tallinna õigusaktide infosüsteemis Teele.

Abi saate kasutajatoe telefonil 6411 511 või e-posti aadressil teeleabi@tallinnlv.ee.

Seosed
Redaktsioonid

Linnavolikogu istungid
Linnavalitsuse istungid
Tallinna põhimäärus
Riigi Teataja
RT ingliskeelsed tõlked


Lihtsa otsingu abil otsitakse vaikimisi kehtivaid õigusakte. Otsingu tulemusena ei kuvata õigusakte, mis üksnes muudavad teist õigusakti või tunnistavad selle kehtetuks. Samuti ei kuvata linnavalitsuse istungi protokolli väljavõtteid (päevakorrapunkte).
Valikute muutmisega saab otsida ka kehtetuid ja tulevikus jõustuvaid akte. Istungi protokollide väljavõtete ja muutvate aktide leidmiseks tuleb kasutada laiendatud otsingut.
NB! Korraldustele ja otsustele koostatakse redaktsioone alates 9. detsembrist 2009. Kehtiva redaktsiooni saamiseks tuleb korralduse juures oleva seoste lingi alt vaadata, kas korraldust on muudetud.


Lihtne otsing

Aktile    I    Prindi    I    PDF    I    Tagasi nimekirja
Akti päis
Maareformi seaduse § 25 lõikes 3 nimetatud taotluse esitaja määramine
Tallinna Linnavalitsus 14.05.2008 määrus number 39 [RT IV, 27.06.2013, 57]
Jõustumine:19.05.2008
Redaktsiooni kehtivus:19.05.2008 - ... [RT IV, 27.06.2013, 57]

TALLINNA LINNAVALITSUS

 

MÄÄRUS

 

 

 

Tallinn

14. mai 2008 nr 39

 

 

 

Maareformi seaduse § 25 lõikes 3 nimetatud taotluse esitaja määramine

 

 

 

Määrus kehtestatakse Maareformi seaduse § 25 lõike 3 alusel ja kooskõlas Tallinna põhimääruse § 44 lõike 1 punktiga 2 ning Tallinna Linnavolikogu 17. aprilli 2008 määrusega nr 18 „Maareformi seaduse § 25 lõikes 3 nimetatud taotluse esitaja määramise delegeerimine Tallinna Linnavalitsusele“.

 

 

 

§ 1. Määrata Maareformi seaduse § 25 lõikes 3 nimetatud munitsipaalomandisse antud sotsiaalmaa sihtotstarbega maa sihtotstarbe muutmise, nimetatud maa võõrandamise, kasutusvalduse või hoonestusõigusega koormamise taotlusi maavanema otsusega saadud maa korral keskkonnaministrile ning Vabariigi Valitsuse otsusega saadud maa korral Vabariigi Valitsusele esitama abilinnapea Eha Võrk.

§ 2. Määrus jõustub 19. mail 2008.

Edgar Savisaar

Linnapea

Priit Lello

Linnakantselei õigusdirektor

linnasekretäri ülesannetes