Kasutaja  
Parool

Hea kasutaja!


Tallinna õigusaktide registris olevat teavet enam ei uuendata, siit leiate enne 17. septembrit 2020 vastu võetud aktid.

Ajakohased õigusaktid on kättesaadavad Tallinna õigusaktide infosüsteemis Teele.

Abi saate kasutajatoe telefonil 6411 511 või e-posti aadressil teeleabi@tallinnlv.ee.

Seosed
Redaktsioonid

Linnavolikogu istungid
Linnavalitsuse istungid
Tallinna põhimäärus
Riigi Teataja
RT ingliskeelsed tõlked


Lihtsa otsingu abil otsitakse vaikimisi kehtivaid õigusakte. Otsingu tulemusena ei kuvata õigusakte, mis üksnes muudavad teist õigusakti või tunnistavad selle kehtetuks. Samuti ei kuvata linnavalitsuse istungi protokolli väljavõtteid (päevakorrapunkte).
Valikute muutmisega saab otsida ka kehtetuid ja tulevikus jõustuvaid akte. Istungi protokollide väljavõtete ja muutvate aktide leidmiseks tuleb kasutada laiendatud otsingut.
NB! Korraldustele ja otsustele koostatakse redaktsioone alates 9. detsembrist 2009. Kehtiva redaktsiooni saamiseks tuleb korralduse juures oleva seoste lingi alt vaadata, kas korraldust on muudetud.


Lihtne otsing

Aktile    I    Prindi    I    PDF    I    Tagasi nimekirja
Akti päis
Tänavanime määramine Lasnamäe linnaosas
Tallinna Linnavalitsus 14.05.2008 määrus number 37 [RT IV, 27.06.2013, 2]
Jõustumine:19.05.2008
Redaktsiooni kehtivus:19.05.2008 - ... [RT IV, 27.06.2013, 2]

 

 

 

TALLINNA LINNAVALITSUS

 

 

MÄÄRUS

 

 

 

 

 

Tallinn

14. mai 2008 nr 37

 

 

 

 

 

Tänavanime määramine Lasnamäe linnaosas

 

 

 

 

 

 

Määrus kehtestatakse Kohanimeseaduse §  3 lg 7 p 1, § 4 lg 1 p 4, § 5 lg 1 p 3 ja lg 4, § 13 lg 2 p-de 1 ja 2 ning Tallinna Linnavolikogu 3. märtsi 2005 määrusega nr 18 kinnitatud Tallinna kohanimede määramise korra p-de 1.3.3, 2.2.2 ja 3.5 alusel ja tulenevalt Tallinna Linnavalitsuse 19. detsembri 2007 korraldusega nr 2269-k kehtestatud Paekalda tänava pikenduse detailplaneeringust.

 

 

 

 

 

§ 1.  Määrata Lasnamäe linnaosas Paevälja asumis Paekalda tänava pikenduse detailplaneeringuga tekkivale uuele tänavale nimeks Neemiku tänav (tänavanime leviala täieliku muudatusena) vastavalt määruse lisale.

§ 2.  Tallinna Linnaplaneerimise Ametil määrata Neemiku tänava nime alusel moodustatavatele kinnistutele aadressid.

§ 3.  Lasnamäe Linnaosa Valitsusel kindlustada uute tänavasiltide ja omanike poolt numbrimärkide paigaldamine vastavalt tänava ja hoonestuse väljaehitamise ajaks.

§ 4.  Tunnistada kehtetuks Tallinna Linnavalitsuse 4. juuni 1993 määruse nr 131 “Lasnamäe territoriaalosade ja uute tänavate nimede kinnitamine“ punkti 2 alapunkti 2.11 alusel lisaga määratud Neemiku tänava kogu leviala.

§ 5.  Määrus jõustub 19. mail 2008.

 

 

 

 

 

Edgar Savisaar

Linnapea

Priit Lello

 

Linnakantselei õigusdirektor

linnasekretäri ülesannetes

 

 

 

Tallinna Linnavalitsuse

14. mai 2008 määruse nr 37

“Tänavanime määramine Lasnamäe linnaosas“

LISA

 

Neemiku tänava asukoha skeem

 

 

 

 

 

Neemiku tänava asukoha skeem