Kasutaja  
Parool

Hea kasutaja!


Tallinna õigusaktide registris olevat teavet enam ei uuendata, siit leiate enne 17. septembrit 2020 vastu võetud aktid.

Ajakohased õigusaktid on kättesaadavad Tallinna õigusaktide infosüsteemis Teele.

Abi saate kasutajatoe telefonil 6411 511 või e-posti aadressil teeleabi@tallinnlv.ee.

Seosed
Redaktsioonid

Linnavolikogu istungid
Linnavalitsuse istungid
Tallinna põhimäärus
Riigi Teataja
RT ingliskeelsed tõlked


Lihtsa otsingu abil otsitakse vaikimisi kehtivaid õigusakte. Otsingu tulemusena ei kuvata õigusakte, mis üksnes muudavad teist õigusakti või tunnistavad selle kehtetuks. Samuti ei kuvata linnavalitsuse istungi protokolli väljavõtteid (päevakorrapunkte).
Valikute muutmisega saab otsida ka kehtetuid ja tulevikus jõustuvaid akte. Istungi protokollide väljavõtete ja muutvate aktide leidmiseks tuleb kasutada laiendatud otsingut.
NB! Korraldustele ja otsustele koostatakse redaktsioone alates 9. detsembrist 2009. Kehtiva redaktsiooni saamiseks tuleb korralduse juures oleva seoste lingi alt vaadata, kas korraldust on muudetud.


Lihtne otsing

Aktile    I    Prindi    I    PDF    I    Tagasi nimekirja
Akti päis
Linnavara valitseja muutmine (spordirajatised, inventar ja ventilatsiooni projekt)
Tallinna Linnavalitsus 07.05.2008 korraldus number 827
Redaktsiooni kehtivus:07.05.2008 - ...

TALLINNA LINNAVALITSUS

 

KORRALDUS

 

 

Tallinn

7. mai 2008 nr 827-k

 

 

Linnavara valitseja muutmine

(spordirajatised, inventar ja ventilatsiooni projekt)

 

 

 

Tallinna põhimääruse § 65 lg 5 ja Tallinna Linnavolikogu 27. novembri 1997 määrusega nr 56 kinnitatud Linnavara valitsemise korra punktide 3, 5.3, 5.4, 15 ja 17 alusel:

 

 

1. Tallinna Spordi- ja Noorsooametil anda vastavalt lisale oma valitsemiselt ja bilansist:

1.1 Nõmme Linnaosa Valitsuse valitsemisele ja bilanssi rajatud staadion, korvpalliväljak ja terviseradade jõulinnakud ning põhjakoristusrobot;

1.2 Kesklinna Linnaosa Valitsuse valitsemisele ja bilanssi rajatud Lembitu pargi malelaud;

1.3 Pirita Linnaosa Valitsuse valitsemisele ja bilanssi rajatud Pirita Vaba Aja Keskuse filiaali
Kose Vaba Aja Keskuse hoone ja soetatud inventar;

1.4 Mustamäe Linnaosa Valitsuse valitsemisele ja bilanssi ehitustööde käigus tellitud
Mustamäe Avatud Noortekeskuse hoone ventilatsiooni projekt;

1.5 Lasnamäe Linnaosa Valitsuse valitsemisele ja bilanssi renoveeritud Lasnamäe Spordikompleksi hoone;

1.6 Kristiine Linnaosa Valitsuse valitsemisele ja bilanssi rajatud Kristiine skate-pargi aed;

1.7 Tallinna Haridusameti valitsemisele ja bilanssi rajatud koolide staadionid ja spordiväljakute inventar.

2. Linnavara üleandmine ja vastuvõtmine vormistada aktiga.

3. Tallinna Linnakantseleil teha korraldus teatavaks Tallinna Spordi- ja Noorsooametile,
Nõmme Linnaosa Valitsusele, Kesklinna Linnaosa Valitsusele, Pirita Linnaosa Valitsusele, Mustamäe Linnaosa Valitsusele, Lasnamäe Linnaosa Valitsusele, Kristiine Linnaosa Valitsusele ja Tallinna Haridusametile.

4. Korraldust on võimalik vaidlustada Tallinna Halduskohtus (Pärnu mnt 7, Tallinn 15082) 30 päeva jooksul arvates korralduse teatavakstegemisest.

 

 

 

 

Edgar Savisaar

Linnapea

Toomas Sepp

 

Linnasekretär

 

 

 

Tallinna Linnavalitsuse 7. mai 2008

korralduse nr 827-k

LISA

 

 

 

 

1. Tallinna Spordi- ja Noorsooameti valitsemiselt ja bilansist Nõmme Linnaosa Valitsuse valitsemisele ja bilanssi üleantavad spordirajatised ja inventar. 

 

Jrk nr

Töö nimetus

Asukoht

Ühik

Maht

Maksumus

1

Hiiu Staadioni tartaankate

Pidu tn 11

komplekt

1

618 100,00

2

Kalda tänava korvpalliväljak

Kalda tn

tk

1

332 200,00

3

Põhjakoristusrobot Nõmme Spordikeskuses

Külmallika tn 15a

tk

1

83 050,85

4

Jõulinnakud Nõmme ja Harku terviseradadel

Külmallika tn

komplekt

1

377 260,00

 

2. Tallinna Spordi- ja Noorsooameti valitsemiselt ja bilansist Kesklinna Linnaosa Valitsuse valitsemisele ja bilanssi üleantav spordirajatis. 

 

Jrk nr

Töö nimetus

Asukoht

Ühik

Maht

Maksumus

 

Lembitu pargi malelaud

Lembitu tn 5/A.Lauteri tn 6

komplekt

1

106 779,66

 

3. Tallinna Spordi- ja Noorsooameti valitsemiselt ja bilansist Mustamäe Linnaosa Valitsuse valitsemisele ja bilanssi üleantav Mustamäe Avatud Noortekeskuse hoone ventilatsiooni projekt. 

 

Jrk nr

Töö nimetus

Asukoht

Ühik

Maht

Maksumus

 

Mustamäe Avatud Noortekeskuse hoone ventilatsiooni projekt

-

komplekt

1

169 000,00

 

4. Tallinna Spordi- ja Noorsooameti valitsemiselt ja bilansist Pirita Linnaosa Valitsuse valitsemisele ja bilanssi üleantavad hoone ja inventar. 

 

Jrk nr

Töö nimetus

Asukoht

Ühik

Maht

Maksumus

1

Pirita Vaba Aja Keskuse filiaali Kose Vaba Aja Keskuse
inventar

Puhkekodu tee 55b

komplekt

1

84 744,63

2

Pirita Vaba Aja Keskuse filiaali Kose Vaba Aja  Keskuse hoone

Puhkekodu tee 55b

tk

1

2 671 218,92

 

5. Tallinna Spordi- ja Noorsooameti valitsemiselt ja bilansist Lasnamäe Linnaosa Valitsuse valitsemisele ja bilanssi üleantav hoone. 

 

Jrk nr

Töö nimetus

Asukoht

Ühik

Maht

Maksumus

 

Lasnamäe Spordikompleksi
hoone renoveerimine

Peterburi tee 15 / Pae tn 1

tk

1

347 000,00

 

6. Tallinna Spordi- ja Noorsooameti valitsemiselt ja bilansist Kristiine Linnaosa Valitsuse valitsemisele ja bilanssi üleantav rajatis.

 

Jrk nr

Töö nimetus

Asukoht

Ühik

Maht

Maksumus

 

Kristiine skate-pargi aed

Algi tn

tk

1

35 306,61

 

7. Tallinna Spordi- ja Noorsooameti valitsemiselt ja bilansist Tallinna Haridusameti valitsemisele ja bilanssi üleantavad spordirajatised ja inventar. 

 

Jrk nr

Töö nimetus

Asukoht

Ühik

Maht

Maksumus

1

Tallinna Järveotsa
Gümnaasiumi staadion

Järveotsa tee 31

tk

1

10 085 486,41

2

Tallinna Järveotsa
Gümnaasiumis staadioni inventar (väravad)

Järveotsa tee 31

komplekt

1

52 900,00

3

Tallinna Järveotsa
Gümnaasiumi inventarihoone

Järveotsa tee 31

tk

1

286 000,00

4

Tallinna Kunstigümnaasiumi staadion

Kopli tn 102a

tk

1

9 559 614,05

5

Tallinna Kunstigümnaasiumi staadioni inventar

Kopli tn 102a

komplekt

1

76 600,00

6

Tallinna Tehnikagümnaasiumi staadion

Sõpruse pst 187

tk

1

7 571 190,17

7

Tallinna Tehnikagümnaasiumi staadioni inventar

Sõpruse pst 187

kompl

1

103 270,00

8

Tallinna Õismäe Humanitaar-gümnaasiumi kunstmuru

Õismäe tee 130

komplekt

1

1 207 728,81

9

Tallinna Lilleküla
Gümnaasiumi spordiväljak

Kuldnoka tn 24

tk

1

732 500,00

10

Tallinna Mahtra Gümnaasiumi spordiväljak

Mahtra tn 60

tk

1

431 516,00

11

Tallinna 21. Kooli kunstmuru

Raua tn 6

komplekt

1

495 492,08

 

 

 

Toomas Sepp

Linnasekretär