Kasutaja  
Parool

Hea kasutaja!


Tallinna õigusaktide registris olevat teavet enam ei uuendata, siit leiate enne 17. septembrit 2020 vastu võetud aktid.

Ajakohased õigusaktid on kättesaadavad Tallinna õigusaktide infosüsteemis Teele.

Abi saate kasutajatoe telefonil 6411 511 või e-posti aadressil teeleabi@tallinnlv.ee.

Seosed
Redaktsioonid

Linnavolikogu istungid
Linnavalitsuse istungid
Tallinna põhimäärus
Riigi Teataja
RT ingliskeelsed tõlked


Lihtsa otsingu abil otsitakse vaikimisi kehtivaid õigusakte. Otsingu tulemusena ei kuvata õigusakte, mis üksnes muudavad teist õigusakti või tunnistavad selle kehtetuks. Samuti ei kuvata linnavalitsuse istungi protokolli väljavõtteid (päevakorrapunkte).
Valikute muutmisega saab otsida ka kehtetuid ja tulevikus jõustuvaid akte. Istungi protokollide väljavõtete ja muutvate aktide leidmiseks tuleb kasutada laiendatud otsingut.
NB! Korraldustele ja otsustele koostatakse redaktsioone alates 9. detsembrist 2009. Kehtiva redaktsiooni saamiseks tuleb korralduse juures oleva seoste lingi alt vaadata, kas korraldust on muudetud.


Lihtne otsing

Aktile    I    Prindi    I    PDF    I    Tagasi nimekirja
Akti päis
Ajutise komisjoni moodustamine rahvusvahelise festivali "Tallinna lillefestival" ettevalmistamiseks ja läbiviimiseks
Tallinna Linnavalitsus 30.04.2008 korraldus number 800
Redaktsiooni kehtivus: - 04.05.2011

AKTI TUNNISTAB KEHTETUKS:
Tlv k 04.05.2011 nr 748

 

TALLINNA LINNAVALITSUS

 

KORRALDUS

 

 

Tallinn

30. aprill 2008 nr 800-k

 

 

Ajutise komisjoni moodustamine rahvusvahelise festivali „Tallinna lillefestival” ettevalmistamiseks ja läbiviimiseks

 

 

 

Kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 30 lg 1 p 2 ja Tallinna põhimääruse §50¹ lg 6 alusel ning tulenevalt linnakeskkonna kaunistamisvajadusest:

 

 

     

1. Moodustada Tallinna Linnavalitsuse ajutine komisjon rahvusvahelise festivali ”Tallinna lillefestival” ettevalmistamiseks ja läbiviimiseks:

2. Kinnitada punktis 1 nimetatud komisjoni koosseis alljärgnevalt:

Esimees:           Deniss Boroditš            Tallinna abilinnapea;

Liikmed            Ain Valdmann               Tallinna Kommunaalameti juhataja;

Ain Järve                      Asutuse Kadrioru Park juhataja;

Kersti Lootus               Asutuse Kadrioru Park projektijuht;

Katrin Kendra              Tallinna Linnakantselei finantsdirektor;

Marek Jürgenson          Tallinna Kesklinna vanem;

Urmas Kaldaru             Tallinna Linnaplaneerimise Ameti linnadisainer;

Ulve Pärn                     Tallinna Kommunaalameti peaspetsialist;

Mai Lepp                     Tallinna Keskkonnaameti peaspetsialist;

Karmen Kähr               Tallinna Keskkonnaameti peaspetsialist;

Oksana Ovtšinnik         Tallinna Linnakantselei peaspetsialist:

Jekaterina Sibul            Tallinna Linnaplaneerimise Ameti linna maastikuarhitekt;

Lennart Sundja             Tallinna Kultuuriväärtuste Ameti kultuuriosakonna juhataja.

Paluda komisjoni töös osalema:

Külli Volt –                   aktsiaselts Nurmiko agronoom;

Ülle Grišakov –            osaühing Kivisilla maastikuarhitekt;

Katrin Torn –               Keskkonnahoolduse OÜ aednik.

3. Komisjoni kutsub kokku ja komisjoni tööd korraldab Tallinna Kommunaalamet.

4. Komisjon esitab Tallinna Linnavalitsusele ülevaate tehtud tööst vastavate ettepanekutega hiljemalt 1.augustiks 2008.

5. Tallinna Kommunaalametil teha korraldus teatavaks punktis 2 nimetatud isikutele.

6. Korraldust on võimalik vaidlustada Tallinna Halduskohtus (Pärnu mnt 7, Tallinn 15082) 30 päeva jooksul arvates korralduse teatavakstegemisest.

 

 

Edgar Savisaar

Linnapea

Toomas Sepp

 

Linnasekretär