Kasutaja  
Parool

Hea kasutaja!


Tallinna õigusaktide registris olevat teavet enam ei uuendata, siit leiate enne 17. septembrit 2020 vastu võetud aktid.

Ajakohased õigusaktid on kättesaadavad Tallinna õigusaktide infosüsteemis Teele.

Abi saate kasutajatoe telefonil 6411 511 või e-posti aadressil teeleabi@tallinnlv.ee.

Seosed
Redaktsioonid

Linnavolikogu istungid
Linnavalitsuse istungid
Tallinna põhimäärus
Riigi Teataja
RT ingliskeelsed tõlked


Lihtsa otsingu abil otsitakse vaikimisi kehtivaid õigusakte. Otsingu tulemusena ei kuvata õigusakte, mis üksnes muudavad teist õigusakti või tunnistavad selle kehtetuks. Samuti ei kuvata linnavalitsuse istungi protokolli väljavõtteid (päevakorrapunkte).
Valikute muutmisega saab otsida ka kehtetuid ja tulevikus jõustuvaid akte. Istungi protokollide väljavõtete ja muutvate aktide leidmiseks tuleb kasutada laiendatud otsingut.
NB! Korraldustele ja otsustele koostatakse redaktsioone alates 9. detsembrist 2009. Kehtiva redaktsiooni saamiseks tuleb korralduse juures oleva seoste lingi alt vaadata, kas korraldust on muudetud.


Lihtne otsing

Aktile    I    Prindi    I    PDF    I    Tagasi nimekirja
Akti päis
Nõusoleku mitteandmine OÜ-le Best4U õnnemängu mängukoha avamiseks aadressil Õismäe tee 107
Tallinna Linnavalitsus 30.04.2008 korraldus number 795
Redaktsiooni kehtivus:30.04.2008 - ...

TALLINNA LINNAVALITSUS

 

KORRALDUS

 

 

Tallinn

30. aprill 2008 nr 795-k

 

 

Nõusoleku mitteandmine OÜ-le Best4U õnnemängu mängukoha avamiseks aadressil Õismäe tee 107

 

 

 

Kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 6 lg 1 ja lg 3, Hasartmänguseaduse § 7 lg-te 1 ja  3 alusel ning kooskõlas Tallinna Linnavalitsuse 5. märtsi 2008 määruse nr 20 „Hasartmängu mängukohtade komisjoni põhimäärus ja Tallinna Linnavalitsuse 28. augusti 2002 määruse nr 92 „Hasartmänguseaduses ja Loteriiseaduses linnavalitsusele pandud ülesannete delegeerimine“ muutmine“ § 1 lg 1, § 2 lg 2 punktidega 1 ja 4 ning tulenevalt Haabersti Linnaosa Halduskogu 8. aprilli 2008 koosoleku protokollist nr 4, Haabersti Linnaosa Valitsuse 14. aprilli 2008 kirjast nr 1-11/515 ja Hasartmängu mängukohtade komisjoni 15. aprilli 2008 protokolli nr 1-5.9/15 päevakorrapunktist 3, millega ei toetatud nõusoleku andmist õnnemängu mängukoha avamiseks aadressil Õismäe tee 107. Samuti tulenevalt hasartmängukohtadega kaasnevatest sotsiaalsetest mõjudest, kuna kõrvalasuvas hoones aadressil Õismäe tee 105 asub Tallinna Vaimse Tervise Keskuse Päevakodu ning vahetus läheduses asub Järveotsa Gümnaasium:

 

 

1. Mitte anda nõusolekut OÜ-le Best4U (äriregistri kood 11325461, Tartu mnt 84A-22, Tallinn) õnnemängu mängukoha avamiseks Tallinnas aadressil Õismäe tee 107.

2. Tallinna Linnakantseleil teha korraldus teatavaks OÜ-le Best4U, Maksu- ja Tolliametile ja Tallinna Ettevõtlusametile.

3. Korraldust on võimalik vaidlustada Tallinna Halduskohtus (Pärnu mnt 7, Tallinn 15082) 30 päeva jooksul arvates korralduse teatavakstegemisest.

 

 

 

 

 

Edgar Savisaar

Linnapea

Toomas Sepp

 

Linnasekretär