Kasutaja  
Parool

Hea kasutaja!


Tallinna õigusaktide registris olevat teavet enam ei uuendata, siit leiate enne 17. septembrit 2020 vastu võetud aktid.

Ajakohased õigusaktid on kättesaadavad Tallinna õigusaktide infosüsteemis Teele.

Abi saate kasutajatoe telefonil 6411 511 või e-posti aadressil teeleabi@tallinnlv.ee.

Seosed
Redaktsioonid

Linnavolikogu istungid
Linnavalitsuse istungid
Tallinna põhimäärus
Riigi Teataja
RT ingliskeelsed tõlked


Lihtsa otsingu abil otsitakse vaikimisi kehtivaid õigusakte. Otsingu tulemusena ei kuvata õigusakte, mis üksnes muudavad teist õigusakti või tunnistavad selle kehtetuks. Samuti ei kuvata linnavalitsuse istungi protokolli väljavõtteid (päevakorrapunkte).
Valikute muutmisega saab otsida ka kehtetuid ja tulevikus jõustuvaid akte. Istungi protokollide väljavõtete ja muutvate aktide leidmiseks tuleb kasutada laiendatud otsingut.
NB! Korraldustele ja otsustele koostatakse redaktsioone alates 9. detsembrist 2009. Kehtiva redaktsiooni saamiseks tuleb korralduse juures oleva seoste lingi alt vaadata, kas korraldust on muudetud.


Lihtne otsing

Aktile    I    Prindi    I    PDF    I    Tagasi nimekirja
Akti päis
Nõusoleku andmine Aktsiaseltsile PAFER õnnemängu mängukohtade avamiseks mootorlaevadel Superstar ja Baltic Princess
Tallinna Linnavalitsus 30.04.2008 korraldus number 794
Redaktsiooni kehtivus:30.04.2008 - ...

TALLINNA LINNAVALITSUS

 

KORRALDUS

 

 

Tallinn

30. aprill 2008 nr 794-k

 

 

Nõusoleku andmine Aktsiaseltsile PAFER õnnemängu mängukohtade avamiseks mootorlaevadel Superstar ja Baltic Princess

 

 

 

Hasartmänguseaduse § 7 lg 3 alusel ja kooskõlas Tallinna Linnavalitsuse 5. märtsi 2008 määruse nr 20 „Hasartmängu mängukohtade komisjoni põhimäärus ja Tallinna Linnavalitsuse 28. augusti 2002 määruse nr 92 „Hasartmänguseaduses ja Loteriiseaduses linnavalitsusele pandud ülesannete delegeerimine“ muutmine“ § 1 lg 1 ning tulenevalt hasartmängu mängukohtade komisjoni 15. aprilli 2008 koosoleku protokolli nr 1-5.9/15 punktist 2:

 

 

1. Anda nõusolek Aktsiaseltsile PAFER (äriregistrikood 10017059, Tuukri põik 6, Tallinn) õnnemängu mängukohtade avamiseks mootorlaevadel Superstar ja Baltic Princess.

2. Tallinna Linnakantseleil teha korraldus teatavaks Aktsiaseltsile PAFER, Maksu- ja Tolliametile ja Tallinna Ettevõtlusametile.

3. Korraldust on võimalik vaidlustada Tallinna Halduskohtus (Pärnu mnt 7, Tallinn 15082) 30 päeva jooksul arvates korralduse teatavakstegemisest.

 

 

 

 

 

Edgar Savisaar

Linnapea

Toomas Sepp

 

Linnasekretär