Kasutaja  
Parool

Hea kasutaja!


Tallinna õigusaktide registris olevat teavet enam ei uuendata, siit leiate enne 17. septembrit 2020 vastu võetud aktid.

Ajakohased õigusaktid on kättesaadavad Tallinna õigusaktide infosüsteemis Teele.

Abi saate kasutajatoe telefonil 6411 511 või e-posti aadressil teeleabi@tallinnlv.ee.

Seosed
Redaktsioonid

Linnavolikogu istungid
Linnavalitsuse istungid
Tallinna põhimäärus
Riigi Teataja
RT ingliskeelsed tõlked


Lihtsa otsingu abil otsitakse vaikimisi kehtivaid õigusakte. Otsingu tulemusena ei kuvata õigusakte, mis üksnes muudavad teist õigusakti või tunnistavad selle kehtetuks. Samuti ei kuvata linnavalitsuse istungi protokolli väljavõtteid (päevakorrapunkte).
Valikute muutmisega saab otsida ka kehtetuid ja tulevikus jõustuvaid akte. Istungi protokollide väljavõtete ja muutvate aktide leidmiseks tuleb kasutada laiendatud otsingut.
NB! Korraldustele ja otsustele koostatakse redaktsioone alates 9. detsembrist 2009. Kehtiva redaktsiooni saamiseks tuleb korralduse juures oleva seoste lingi alt vaadata, kas korraldust on muudetud.


Lihtne otsing

Aktile    I    Prindi    I    PDF    I    Tagasi nimekirja
Akti päis
Linnavara valitseja muutmine (Kakumäe rannapargi terviseraja rajatised Haabersti linnaosas)
Tallinna Linnavalitsus 30.04.2008 korraldus number 792
Redaktsiooni kehtivus:30.04.2008 - ...

TALLINNA LINNAVALITSUS

 

KORRALDUS

 

 

Tallinn

30. aprill 2008 nr 792-k

 

 

Linnavara valitseja muutmine (Kakumäe rannapargi terviseraja rajatised Haabersti linnaosas)

 

 

 

Tallinna põhimääruse § 65 lg 5 alusel ja kooskõlas Tallinna Linnavolikogu 27. novembri 1997 määrusega 56 kinnitatud Linnavara valitsemise korra punktidega 3, 5.3, 15 ja 17:

 

 

1. Tallinna Kommunaalametil anda oma valitsemiselt ja bilansist Haabersti Linnaosa Valitsuse valitsemisele ja bilanssi ehitustööde käigus rajatud Kakumäe rannapargi terviseraja rajatised vastavalt lisale.

2. Linnavara üleandmine ja vastuvõtmine vormistada aktiga.

3. Tallinna Kommunaalametil teha korraldus teatavaks Haabersti Linnaosa Valitsusele.

4. Korraldust on võimalik vaidlustada Tallinna Halduskohtus (Pärnu mnt 7, Tallinn 15082) 30 päeva jooksul arvates korralduse teatavakstegemisest.

 

 

 

 

 

Edgar Savisaar

Linnapea

Toomas Sepp

 

Linnasekretär

 

 

 

Tallinna Linnavalitsuse 30. aprilli 2008

korralduse nr 792-k

LISA

 

 

 

Tallinna Kommunaalameti valitsemiselt ja bilansist Haabersti Linnaosa Valitsuse valitsemisele ja bilanssi üleantavad Kakumäe rannapargi terviseraja rajatised

 

Jrk

Töö nimetus

Ühik

Maht

Maksumus

nr.

 

 

 

 

 

Terviserada

 

 

 

1

Terviserada koorepurukattega

m²

1259

187 173,79

2

Killustikalus

1403

859 111,39

 

Kokku terviserada:

 

 

1 046 285,18

 

Haljastus

 

 

 

3

Teeservade haljastus

962

48 410,92

 

Kokku haljastus:

 

 

48 410,92

 

Kokku üleantav põhivara:

 

 

1 094 696,10

 

Väheväärtuslik vara

 

 

 

 

Terviseraja elemendid

 

 

 

4

Lõuatõstmise elemendid

tk

1

20 968,00

5

Poom

tk

1

8 387,20

6

Ülesastumise element

tk

1

7 338,80

7

Tõkkejooksu elemendid

tk

1

26 210,00

8

Istesse tõusuelemendid

tk

1

10 484,00

9

Seljalihaste harjutuse elemendid

tk

1

20 968,00

10

Pargipink HAGS 525 565 (Djurgarden)

tk

5

78 630,00

 

Kokku väheväärtuslik vara:

 

 

172 986,00

 

Kokku  põhivara ja väheväärtuslik vara:

 

 

1 267 682,10

 

 

 

 

Toomas Sepp

Linnasekretär