Kasutaja  
Parool

Hea kasutaja!


Tallinna õigusaktide registris olevat teavet enam ei uuendata, siit leiate enne 17. septembrit 2020 vastu võetud aktid.

Ajakohased õigusaktid on kättesaadavad Tallinna õigusaktide infosüsteemis Teele.

Abi saate kasutajatoe telefonil 6411 511 või e-posti aadressil teeleabi@tallinnlv.ee.

Seosed
Redaktsioonid

Linnavolikogu istungid
Linnavalitsuse istungid
Tallinna põhimäärus
Riigi Teataja
RT ingliskeelsed tõlked


Lihtsa otsingu abil otsitakse vaikimisi kehtivaid õigusakte. Otsingu tulemusena ei kuvata õigusakte, mis üksnes muudavad teist õigusakti või tunnistavad selle kehtetuks. Samuti ei kuvata linnavalitsuse istungi protokolli väljavõtteid (päevakorrapunkte).
Valikute muutmisega saab otsida ka kehtetuid ja tulevikus jõustuvaid akte. Istungi protokollide väljavõtete ja muutvate aktide leidmiseks tuleb kasutada laiendatud otsingut.
NB! Korraldustele ja otsustele koostatakse redaktsioone alates 9. detsembrist 2009. Kehtiva redaktsiooni saamiseks tuleb korralduse juures oleva seoste lingi alt vaadata, kas korraldust on muudetud.


Lihtne otsing

Aktile    I    Prindi    I    PDF    I    Tagasi nimekirja
Akti päis
Linnavara valitseja muutmine (Jüriöö pargi rajatised Lasnamäe linnaosas)
Tallinna Linnavalitsus 30.04.2008 korraldus number 791
Redaktsiooni kehtivus:30.04.2008 - ...

TALLINNA LINNAVALITSUS

 

KORRALDUS

 

 

Tallinn

30. aprill 2008 nr 791-k

 

 

Linnavara valitseja muutmine (Jüriöö pargi rajatised Lasnamäe linnaosas)

 

 

 

Tallinna põhimääruse § 65 lg 5 alusel ja kooskõlas Tallinna Linnavolikogu 27. novembri 1997 määrusega 56 kinnitatud Linnavara valitsemise korra punktidega 3, 5.3, 15 ja 17:

 

 

1. Tallinna Kommunaalametil anda oma valitsemiselt ja bilansist Lasnamäe Linnaosa Valitsuse valitsemisele ja bilanssi ehitustööde käigus rajatud Jüriöö pargi rajatised vastavalt lisale.

2. Linnavara üleandmine ja vastuvõtmine vormistada aktiga.

3. Tallinna Kommunaalametil teha korraldus teatavaks Lasnamäe Linnaosa Valitsusele.

4. Korraldust on võimalik vaidlustada Tallinna Halduskohtus (Pärnu mnt 7, Tallinn 15082) 30 päeva jooksul arvates korralduse teatavakstegemisest.

 

 

 

 

 

Edgar Savisaar

Linnapea

Toomas Sepp

 

Linnasekretär

 

 

 

Tallinna Linnavalitsuse 30. aprilli 2008

korralduse nr 791-k 

LISA

 

 

 

Tallinna Kommunaalameti valitsemiselt ja bilansist Lasnamäe Linnaosa Valitsuse valitsemisele ja bilanssi üleantavad Jüriöö pargi rajatised

 

Jrk

Töö nimetus

Ühik

Maht

Maksumus

nr.

 

 

 

 

 

Tuletorn

 

 

 

1

Monoliitbetoonvundament

komplekt

1

901 703,68

2

Raudbetoonpostid

m3

7,5

1 143 873,70

3

Valgest raudbetoonist kaared

m3

46,7

952 618,18

4

Metallkonstruktsioonist tuletorn

tk

1

1 981 949,90

5

Gaasitorustik koos tarvikutega

m

6

415 166,40

6

Tuletorni põleti süütamise automaatika

komplekt

1

27 048,74

7

Tuletorni astmestik

komplekt

1

366 940,00

8

Kaablikaitsetorud

m

24

11 926,60

9

Poleeritud roostevabast terasest torni tulease

komplekt

1

80 726,80

 

Kokku tuletorn:

 

 

5 881 953,99

 

Teed ja haljastus

 

 

 

11

Haljastus

m2

3 500

258 435,48

12

Hall kloostrikivi kate

m2

850

427 747,20

13

Kivikate

m2

500

204 438,00

14

Betoonist äärekivi

m

140

30 822,96

15

Pargitee

m2

2 515

1 654 799,80

16

Lõkkease

komplekt

1

20 968,00

17

Graniidist astmestik

komplekt

1

100 646,40

18

Pargi graniitsõelmetega tee

komplekt

1

193 104,76

 

Kokku teed ja haljastus:

 

 

2 890 962,60

 

Sammaste kirjed ja linnuste fragmendid

 

 

 

19

Tähed

tk

321

95 239,80

20

Linnuste fragmendid

tk

15

117 945,00

 

Kokku kirjed:

 

 

213 184,80

 

Kokku üleantav Jüriöö pargi põhivara:

 

 

8 986 101,39

 

 

 

 

Toomas Sepp

Linnasekretär