Kasutaja  
Parool

Hea kasutaja!


Tallinna õigusaktide registris olevat teavet enam ei uuendata, siit leiate enne 17. septembrit 2020 vastu võetud aktid.

Ajakohased õigusaktid on kättesaadavad Tallinna õigusaktide infosüsteemis Teele.

Abi saate kasutajatoe telefonil 6411 511 või e-posti aadressil teeleabi@tallinnlv.ee.

Seosed
Redaktsioonid

Linnavolikogu istungid
Linnavalitsuse istungid
Tallinna põhimäärus
Riigi Teataja
RT ingliskeelsed tõlked


Lihtsa otsingu abil otsitakse vaikimisi kehtivaid õigusakte. Otsingu tulemusena ei kuvata õigusakte, mis üksnes muudavad teist õigusakti või tunnistavad selle kehtetuks. Samuti ei kuvata linnavalitsuse istungi protokolli väljavõtteid (päevakorrapunkte).
Valikute muutmisega saab otsida ka kehtetuid ja tulevikus jõustuvaid akte. Istungi protokollide väljavõtete ja muutvate aktide leidmiseks tuleb kasutada laiendatud otsingut.
NB! Korraldustele ja otsustele koostatakse redaktsioone alates 9. detsembrist 2009. Kehtiva redaktsiooni saamiseks tuleb korralduse juures oleva seoste lingi alt vaadata, kas korraldust on muudetud.


Lihtne otsing

Aktile    I    Prindi    I    PDF    I    Tagasi nimekirja
Akti päis
Parkimistasu soodustuste andmine ja soodustuste andmisest keeldumine
Tallinna Linnavalitsus 23.04.2008 korraldus number 747
Redaktsiooni kehtivus:23.04.2008 - ...

TALLINNA LINNAVALITSUS

 

KORRALDUS

 

 

Tallinn

23. aprill 2008 nr  747-k

 

 

Parkimistasu soodustuste andmine ja soodustuste andmisest keeldumine

 

 

 

Liiklusseaduse § 501 lg 2 p 3, Tallinna Linnavolikogu 30. jaanuari 2003 määruse nr 9 „Parkimistasu kehtestamine“ punktide 8.2, 8.3, 8.4, 8.5, 8.6 ja 8.7 alusel ning tulenevalt Tallinna Linnavalitsuse parkimise sooduslubade väljastamise komisjoni ettepanekutest ja seletuskirjas toodud põhjustest:

 

 

1. Anda parkimistasu soodustus korralduse lisas nimetatud asutusele ja isikutele.

2. Mitte anda Nõmme Linnaosa Valitsusele parkimistasu soodustusi ühele täiendavale soodushinnaga parkimisloale, kuna puuduvad mõjuvad põhjused. Tallinna Linnavalitsuse 23. jaanuari 2008  korralduse nr 57-k alusel on varem Nõmme Linnaosa Valitsusele väljastatud kaks soodustusega parkimisluba Kesklinnas ja üks tasuta luba Tallinna tasulisel parkimisalal parkimiseks.  

3. Tallinna Transpordiametil teha korraldus teatavaks korralduse lisas nimetatud isikutele ja asutusele.

4. Korraldust on võimalik vaidlustada Tallinna Halduskohtus (Pärnu mnt 7, Tallinn 15082) 30 päeva jooksul arvates korralduse teatavaks tegemisest.

 

 

 

 

 

Edgar Savisaar

Linnapea

 

 

 

Toomas Sepp

Linnasekretär

 

 

 

Tallinna Linnavalitsuse 23. aprill 2008

korralduse nr 747-k

LISA

 

 

 

Parkimistasu soodustuste saajad

 

 

 

 

 

 

Jrk

Parkimisloa taotleja

Parkimisala

Loa hind

Lubade

Kehtivusaja

 

nr

 

 

kroonides

arv

lõpp

 

1

Tallinna Munitsipaalpolitsei Amet

Kindel tänav

225.- kuu

(95%)

1

31.12.2008

 

2

Tallinna Toomklubi

Tallinn

225.-kuu

(95%)

1

31.12.2008

 

3

Tallinna vapimärgi kavaler

Mati Hint

Tallinn

Tasuta

1

31.12.2008

 

4

Tallinna teenetemärgi kavaler

Lembit Valt

Tallinn

Tasuta

1

31.12.2008

 

5

Tallinna teenetemärgi kavaler

Mari Majass

Tallinn

Tasuta

1

31.12.2008

 

6

Tallinna teenetemärgi kavaler

Teet Lainevee

Tallinn

Tasuta

1

31.12.2008

 

7

Endine Tallinna linnapea

Albert Norak

Tallinn

Tasuta

1

31.12.2008

 

 

 

 

Toomas Sepp

Linnasekretär