Kasutaja  
Parool

Hea kasutaja!


Tallinna õigusaktide registris olevat teavet enam ei uuendata, siit leiate enne 17. septembrit 2020 vastu võetud aktid.

Ajakohased õigusaktid on kättesaadavad Tallinna õigusaktide infosüsteemis Teele.

Abi saate kasutajatoe telefonil 6411 511 või e-posti aadressil teeleabi@tallinnlv.ee.

Seosed
Redaktsioonid

Linnavolikogu istungid
Linnavalitsuse istungid
Tallinna põhimäärus
Riigi Teataja
RT ingliskeelsed tõlked


Lihtsa otsingu abil otsitakse vaikimisi kehtivaid õigusakte. Otsingu tulemusena ei kuvata õigusakte, mis üksnes muudavad teist õigusakti või tunnistavad selle kehtetuks. Samuti ei kuvata linnavalitsuse istungi protokolli väljavõtteid (päevakorrapunkte).
Valikute muutmisega saab otsida ka kehtetuid ja tulevikus jõustuvaid akte. Istungi protokollide väljavõtete ja muutvate aktide leidmiseks tuleb kasutada laiendatud otsingut.
NB! Korraldustele ja otsustele koostatakse redaktsioone alates 9. detsembrist 2009. Kehtiva redaktsiooni saamiseks tuleb korralduse juures oleva seoste lingi alt vaadata, kas korraldust on muudetud.


Lihtne otsing

Aktile    I    Prindi    I    PDF    I    Tagasi nimekirja
Akti päis
Osalemine EL kutseharidusprogrammi Leonardo da Vinci välisprojektis "AIREA - Lennuväljade regioonide e-õppe akadeemia" ja volituse andmine Toomas Sepale
Tallinna Linnavalitsus 23.04.2008 korraldus number 744
Redaktsiooni kehtivus:23.04.2008 - ...

TALLINNA LINNAVALITSUS

 

KORRALDUS

 

 

Tallinn

23. aprill 2008 nr 744-k

 

 

Osalemine EL kutseharidusprogrammi Leonardo da Vinci välisprojektis „AIREA - Lennuväljade regioonide e-õppe akadeemia“ ja volituse andmine Toomas Sepale

 

 

 

Kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 10 lõike 1 ja § 35 lõike 5, Tallinna põhimääruse § 49 lõike 1 punkti 4 ning Tallinna Linnavolikogu 21. veebruari 2008 määruse nr 6 “Välisprojektides osalemise kord“ § 6 lõigete 4 ja 5 alusel:

 

 

1. Osaleda lihtpartnerina EL kutseharidusprogrammi välisprojektis „AIREA - Lennuväljade regioonide e-õppe akadeemia“ (edaspidi nimetatud projekt).

2. Määrata projekti hoidjaks Tallinna Linnakantselei (registrikood 75014920).

3. Volitada linnasekretär Toomas Seppa Tallinna linna nimel alla kirjutama projektis osalemiseks vajalikele dokumentidele.

4. Nõustuda projekti kogumaksumusega (kõik partnerid kokku) 5 443 249 EEK (347 887 EUR), Tallinna projekti maksumusega  263 849 EEK (16 863 EUR), millest välisrahastaja toetus on 197 883 EEK (12 647 EUR) ja Tallinna omafinantseering 65 966 EEK (4 216 EUR).  Omafinantseeringu katmine toimub tööpanusega (in-kind).

5.  Tallinna Linnakantseleil teha korraldus teatavaks arenguteenistuse välisprojektide rakendamise osakonnale ja finantsteenistusele.

6. Korraldust on võimalik vaidlustada Tallinna Halduskohtus (Pärnu mnt 7, Tallinn 15082) 30 päeva jooksul arvates korralduse teatavakstegemisest.

 

 

 

 

 

Edgar Savisaar

Linnapea

Toomas Sepp

 

Linnasekretär