Kasutaja  
Parool

Hea kasutaja!


Tallinna õigusaktide registris olevat teavet enam ei uuendata, siit leiate enne 17. septembrit 2020 vastu võetud aktid.

Ajakohased õigusaktid on kättesaadavad Tallinna õigusaktide infosüsteemis Teele.

Abi saate kasutajatoe telefonil 6411 511 või e-posti aadressil teeleabi@tallinnlv.ee.

Seosed
Redaktsioonid

Linnavolikogu istungid
Linnavalitsuse istungid
Tallinna põhimäärus
Riigi Teataja
RT ingliskeelsed tõlked


Lihtsa otsingu abil otsitakse vaikimisi kehtivaid õigusakte. Otsingu tulemusena ei kuvata õigusakte, mis üksnes muudavad teist õigusakti või tunnistavad selle kehtetuks. Samuti ei kuvata linnavalitsuse istungi protokolli väljavõtteid (päevakorrapunkte).
Valikute muutmisega saab otsida ka kehtetuid ja tulevikus jõustuvaid akte. Istungi protokollide väljavõtete ja muutvate aktide leidmiseks tuleb kasutada laiendatud otsingut.
NB! Korraldustele ja otsustele koostatakse redaktsioone alates 9. detsembrist 2009. Kehtiva redaktsiooni saamiseks tuleb korralduse juures oleva seoste lingi alt vaadata, kas korraldust on muudetud.


Lihtne otsing

Aktile    I    Prindi    I    PDF    I    Tagasi nimekirja
Akti päis
Nõusoleku andmine Admiraliteedi basseini ja Mere pst vahelisel alal asuvate kinnistute piiride ja pindalade ning kinnistuid koormavate asjaõiguste kannete muutmiseks
Tallinna Linnavalitsus 23.04.2008 korraldus number 711
Redaktsiooni kehtivus:23.04.2008 - ...

TALLINNA LINNAVALITSUS

 

KORRALDUS

 

 

Tallinn

23. aprill 2008 nr 711-k

 

 

Nõusoleku andmine Admiraliteedi basseini ja Mere pst vahelisel alal asuvate kinnistute piiride ja pindalade ning kinnistuid koormavate asjaõiguste kannete muutmiseks

 

 

 

Kinnistusraamatuseaduse § 13 lg 4, Asjaõigusseaduse § 54, 2614, 356 alusel ja kooskõlas Tallinna põhimääruse § 44 lg 1 punktiga 2, Tallinna Linnavolikogu 17. mai 2001 otsusega nr 138 „Mere pst 12, Mere pst 14, Sadama tn 2 ja Kai tn 2 kinnistute müük“, Tallinna Linnavalitsuse 18. septembri 2002 korraldusega nr 2315-k „Mere pst 12, Mere pst 14, Sadama tn 2 ja Kai tn 2 kinnistute ostu-müügi lepingu, ostueesõiguse seadmise lepingu ja hüpoteekide seadmise lepingu muutmine“, 1. novembri 2006 korraldusega nr 2187-k kehtestatud Admiraliteedi basseini ja Mere pst vahelise ala detailplaneeringuga Kesklinnas, 27. veebruari 2008 korraldusega nr 301-k „Mere pst 12, Mere pst 14, Sadama tn 2 ja Kai tn 2 kinnistute ostu-müügi lepingu, ostueesõiguse seadmise lepingu ja hüpoteekide seadmise lepingu muutmine, asjaõiguste järjekoha muutmise kokkulepe ja nõusoleku andmine hüpoteegikande muutmiseks“ ning tulenevalt 18. mail 2001 Tallinna linna ja AS ÜHENDATUD KAPITAL vahel sõlmitud kinnistute ostu-müügi lepingu, ostueesõiguse seadmise lepingu ja hüpoteekide seadmise lepingust, 7. oktoobril 2002 Tallinna linna, AS ÜHENDATUD KAPITAL ja Skanska EMV Aktsiaseltsi vahel sõlmitud kinnistute müügilepingu muutmise lepingust ja avaldusest vastuväite kustutamiseks ning 4. märtsil 2008 AS ÜHENDATUD KAPITAL, Skanska EMV Aktsiaseltsi ja Tallinna linna vahel sõlmitud kinnistute müügilepingu muutmise lepingust, kokkulepetest kinnistuid koormavate piiratud asjaõiguste järjekohtade muutmise kohta, ühishüpoteegikande muutmise lepingust ja asjaõiguslepingutest:

 

 

1. Anda nõusolek Harju Maakohtu kinnistusosakonna Tallinna kinnistusjaoskonna kinnistusregistri registriossa nr 3106301 kantud Mere pst 14, Ahtri tn 1 ja Ahtri tn 1a/1 kinnistu jagamiseks iseseisvateks kinnistuteks aadressidega Ahtri tn 1 (katastritunnus 78401:114:0062, sihtotstarve elamumaa 80%, ärimaa 20%, pindala 4202 m²), Mere pst 14 (katastritunnus 78401:114:0061, sihtotstarve elamumaa 75%, ärimaa 25%, pindala 3695 m²) ja Ahtri tn 1a/1 (katastritunnus 78401:114:0063, sihtotstarve elamumaa 70%, ärimaa 30%, pindala 1190 m²) selliselt, et kõik jagamisel tekkivad kinnistud jäävad koormatuks alljärgnevate Tallinna linna kasuks seatud piiratud asjaõigustega: teisel järjekohal ostueesõigusega Tallinna linna kasuks ning ühel ja samal kolmandal järjekohal omandi üleandmise nõuet tagava eelmärkega  Tallinna linna kasuks ning ühishüpoteegiga Tallinna linna kasuks summas 16 976 960 krooni.

2.  Anda nõusolek Harju Maakohtu kinnistusosakonna Tallinna kinnistusjaoskonna kinnistusregistri registriossa nr 3106401 kantud Kai tn 3, Poordi tn T3 ja Kai tn 1 kinnistu jagamiseks iseseisvateks kinnistuteks aadressidega Kai tn 1 (katastritunnus 78401:114:0057, sihtotstarve elamumaa 15%, ärimaa 85%, pindala 1895 m²), Kai tn 3 (katastritunnus 78401:114:0058, sihtotstarve ärimaa 100%, pindala 1518 m²) ja Poordi tn T3 (katastritunnus 78401:114:0059, sihtotstarve transpordimaa 100%, pindala 1153 m²) selliselt, et kõik jagamisel tekkivad kinnistud jäävad koormatuks alljärgnevate Tallinna linna kasuks seatud piiratud asjaõigustega: teisel järjekohal ostueesõigusega Tallinna linna kasuks ning ühel ja samal kolmandal järjekohal omandi üleandmise nõuet tagava eelmärkega Tallinna linna kasuks ning ühishüpoteegiga Tallinna linna kasuks summas 8 528 520 krooni.

3. Anda nõusolek Harju Maakohtu kinnistusosakonna Tallinna kinnistusjaoskonna kinnistusregistri registriossa nr 3106201 kantud Mere pst 12 kinnistu ühendamiseks Harju Maakohtu kinnistusosakonna Tallinna kinnistusjaoskonna kinnistusregistri registriossa nr 3106501  kantud Kai tn 2 kinnistuga ning nimetatud kinnistute ühendamise tulemusel tekkiva kinnistu jagamiseks iseseisvateks kinnistuteks aadressidega Kuunari tn 5 (katastritunnus 78401:114:0068, sihtotstarve elamumaa 80%, ärimaa 20%, pindala 5221 m²), Kai tn 4 (katastritunnus 78401:114:0064, sihtotstarve elamumaa 50 %, ärimaa 50 %, pindala 4697 m²), Kaljase tn 4 (katastritunnus 78401:114:0065, sihtotstarve ärimaa 100 %, pindala 1148 m²), Kaljase tn/ Koge tn (katastritunnus 78401:114:0066, sihtotstarve ärimaa 50 %, transpordimaa 50 %, pindala 6968 m²), Kuunari tn 3 (katastritunnus 78401:114:0067, sihtotstarve ärimaa 100%, pindala 272 m²), Kuunari tn 7 (katastritunnus 78401:114:0069, sihtotstarve elamumaa 45%, ärimaa 55%, pindala 2367 m²), Laeva tn 3 (katastritunnus 78401:114:0071, sihtotstarve ärimaa 100 %, pindala 4554 m²), Laeva tn T6 (katastritunnus 78401:114:0072, sihtotstarve transpordimaa 100 %, pindala 677 m²) ja Poordi tn 4/ Kaljase tn 6 (katastritunnus 78401:114:0073, sihtotstarve elamumaa 50 %, ärimaa 50 %, pindala 3313 m²) selliselt, et ühendamisel tekkiv kinnistu ja kõik ühendamisel tekkiva kinnistu jagamisel tekkivad kinnistud jäävad koormatuks alljärgnevate Tallinna linna kasuks seatud piiratud asjaõigustega: teisel järjekohal ostueesõigusega Tallinna linna kasuks ning ühel ja samal kolmandal järjekohal omandi üleandmise nõuet tagavate eelmärgetega Tallinna linna kasuks, ühishüpoteegiga Tallinna linna kasuks summas 39 703 664 krooni ja ühishüpoteegiga Tallinna linna kasuks summas 14 870 856 krooni.

4. Volitada Tallinna Elamumajandusameti juhatajat tegema korralduses toodu realiseerimiseks vajalikke vormikohaseid tahteavaldusi.

5. Tallinna Elamumajandusametil teha korraldus teatavaks AS-ile ÜHENDATUD KAPITAL ja Skanska EMV Aktsiaseltsile.

6. Korraldust on võimalik vaidlustada Tallinna Halduskohtus (Pärnu mnt 7, Tallinn 15082) 30 päeva jooksul arvates korralduse teatavakstegemisest.

 

 

 

 

Edgar Savisaar

Linnapea

Toomas Sepp

 

Linnasekretär