Kasutaja  
Parool

Seosed
Redaktsioonid

Linnavolikogu istungid
Linnavalitsuse istungid
Tallinna põhimäärus
Riigi Teataja
RT ingliskeelsed tõlked


Lihtsa otsingu abil otsitakse vaikimisi kehtivaid õigusakte. Otsingu tulemusena ei kuvata õigusakte, mis üksnes muudavad teist õigusakti või tunnistavad selle kehtetuks. Samuti ei kuvata linnavalitsuse istungi protokolli väljavõtteid (päevakorrapunkte).
Valikute muutmisega saab otsida ka kehtetuid ja tulevikus jõustuvaid akte. Istungi protokollide väljavõtete ja muutvate aktide leidmiseks tuleb kasutada laiendatud otsingut.
NB! Korraldustele ja otsustele koostatakse redaktsioone alates 9. detsembrist 2009. Kehtiva redaktsiooni saamiseks tuleb korralduse juures oleva seoste lingi alt vaadata, kas korraldust on muudetud.


Lihtne otsing

Aktile    I    Prindi    I    PDF    I    Tagasi nimekirja
Akti päis
Tänavanime määramine Nõmme linnaosas
Tallinna Linnavalitsus 23.04.2008 määrus number 34 [RT IV, 27.06.2013, 45]
Jõustumine:28.04.2008
Redaktsiooni kehtivus:28.04.2008 - ... [RT IV, 27.06.2013, 45]

 

 

 

TALLINNA LINNAVALITSUS

 

 

MÄÄRUS

 

 

 

 

 

Tallinn

  23. aprill 2008 nr 34

 

 

 

 

 

Tänavanime määramine Nõmme linnaosas

 

 

 

 

 

 

Määrus kehtestatakse Kohanimeseaduse §  3 lg 7 p 1, § 4 lg 1 p 4, § 5 lg 1 p 3 ja lg 4, § 13 lg 2 p-de 1 ja 2 ning Tallinna Linnavolikogu 3. märtsi 2005 määrusega nr 18 kinnitatud Tallinna kohanimede määramise korra p-de 1.3.3, 2.2.2 ja 3.5 alusel ning tulenevalt aadresside korrastamise vajadusest.

 

 

 

 

 

§ 1.  Määrata Nõmme linnaosas Männiku asumis Männiku teega paralleelsele kvartalisisesele tänavale, mis asub Männiku tee 123/14 krundil ning on põhja-lõunasuunaline, nimeks Väike-Männiku tänav vastavalt lisale.

§ 2.  Tallinna Linnaplaneerimise Ametil määrata Väike-Männiku tänava nime alusel moodustatavatele kinnistutele aadressid.

§ 3.  Nõmme Linnaosa Valitsusel kindlustada uute tänavasiltide ja aadressi numbrimärkide paigaldamine.

§ 4.  Määrus jõustub 28. aprillil 2008.

 

 

 

 

 

Edgar Savisaar

Linnapea

Toomas Sepp

 

Linnasekretär

 

 

 

Tallinna Linnavalitsuse

23. aprilli 2008 määruse nr 34

“Tänavanime määramine Nõmme linnaosas”

LISA

 

Väike-Männiku tänava skeem

 

 

Väike-Männiku tänava skeem

 

 

 

 

 

Toomas Sepp