Kasutaja  
Parool

Hea kasutaja!


Tallinna õigusaktide registris olevat teavet enam ei uuendata, siit leiate enne 17. septembrit 2020 vastu võetud aktid.

Ajakohased õigusaktid on kättesaadavad Tallinna õigusaktide infosüsteemis Teele.

Abi saate kasutajatoe telefonil 6411 511 või e-posti aadressil teeleabi@tallinnlv.ee.

Seosed
Redaktsioonid

Linnavolikogu istungid
Linnavalitsuse istungid
Tallinna põhimäärus
Riigi Teataja
RT ingliskeelsed tõlked


Lihtsa otsingu abil otsitakse vaikimisi kehtivaid õigusakte. Otsingu tulemusena ei kuvata õigusakte, mis üksnes muudavad teist õigusakti või tunnistavad selle kehtetuks. Samuti ei kuvata linnavalitsuse istungi protokolli väljavõtteid (päevakorrapunkte).
Valikute muutmisega saab otsida ka kehtetuid ja tulevikus jõustuvaid akte. Istungi protokollide väljavõtete ja muutvate aktide leidmiseks tuleb kasutada laiendatud otsingut.
NB! Korraldustele ja otsustele koostatakse redaktsioone alates 9. detsembrist 2009. Kehtiva redaktsiooni saamiseks tuleb korralduse juures oleva seoste lingi alt vaadata, kas korraldust on muudetud.


Lihtne otsing

Aktile    I    Prindi    I    PDF    I    Tagasi nimekirja
Akti päis
Tänavanime määramine Mustamäe linnaosas
Tallinna Linnavalitsus 23.04.2008 määrus number 33 [RT IV, 27.06.2013, 25]
Jõustumine:28.04.2008
Redaktsiooni kehtivus:28.04.2008 - ... [RT IV, 27.06.2013, 25]

 

 

 

TALLINNA LINNAVALITSUS

 

 

MÄÄRUS

 

 

 

 

 

Tallinn

23. aprill 2008 nr 33

 

 

 

 

 

Tänavanime määramine Mustamäe linnaosas

 

 

 

 

 

 

Määrus kehtestatakse Kohanimeseaduse §  3 lõike 7 punkti 1, § 4 lõike 1 punkti 4, § 5 lõike 1 punkti 3 ja lõike 4, § 13 lõike 2 punktide 1 ja 2 ning Tallinna Linnavolikogu 3. märtsi 2005 määrusega nr 18 kinnitatud Tallinna kohanimede määramise korra punktide 1.3.3, 2.2.2 ja 3.5 alusel.

 

 

 

 

 

§ 1.  Määrata Mustamäe linnaosas Kadaka asumis Tallinna Linnavalitsuse 05.03.2008 korraldusega nr 380-k kehtestatud E. Vilde tee 155, 155a, 155b ja 155c kruntide detailplaneeringuga tekkivale uuele tänavale nimeks Vinkli tänav vastavalt lisale.

§ 2.  Tallinna Linnaplaneerimise Ametil määrata Vinkli tänava nime alusel moodustatavatele kinnistutele aadressid.

§ 3.  Tallinna Mustamäe Linnaosa Valitsusel kindlustada uute tänavasiltide ja aadressi numbrimärkide paigaldamine.

§ 4.  Määrus jõustub 28. aprillil 2008.

 

 

 

 

 

Edgar Savisaar

Linnapea

Toomas Sepp

 

Linnasekretär

 

 

 

Tallinna Linnavalitsuse

23. aprilli 2008 määruse nr 33

“Tänavanime määramine Mustamäe linnaosas“

LISA

Vinkli tänava skeem

 

 

Vinkli tänava skeem