Kasutaja  
Parool

Hea kasutaja!


Tallinna õigusaktide registris olevat teavet enam ei uuendata, siit leiate enne 17. septembrit 2020 vastu võetud aktid.

Ajakohased õigusaktid on kättesaadavad Tallinna õigusaktide infosüsteemis Teele.

Abi saate kasutajatoe telefonil 6411 511 või e-posti aadressil teeleabi@tallinnlv.ee.

Seosed
Redaktsioonid

Linnavolikogu istungid
Linnavalitsuse istungid
Tallinna põhimäärus
Riigi Teataja
RT ingliskeelsed tõlked


Lihtsa otsingu abil otsitakse vaikimisi kehtivaid õigusakte. Otsingu tulemusena ei kuvata õigusakte, mis üksnes muudavad teist õigusakti või tunnistavad selle kehtetuks. Samuti ei kuvata linnavalitsuse istungi protokolli väljavõtteid (päevakorrapunkte).
Valikute muutmisega saab otsida ka kehtetuid ja tulevikus jõustuvaid akte. Istungi protokollide väljavõtete ja muutvate aktide leidmiseks tuleb kasutada laiendatud otsingut.
NB! Korraldustele ja otsustele koostatakse redaktsioone alates 9. detsembrist 2009. Kehtiva redaktsiooni saamiseks tuleb korralduse juures oleva seoste lingi alt vaadata, kas korraldust on muudetud.


Lihtne otsing

Aktile    I    Prindi    I    PDF    I    Tagasi nimekirja
Akti päis
Tallinna Linnavolikogu 30. juuni 2004 määruse nr 29 "Alkohoolse joogi jaemüügi ja reklaami piirangute ja kitsenduste kehtestamine Tallinnas ning Tallinna Linnavolikogu 27. jaanuari 2000 määruse nr 4 kehtetuks tunnistamine"
Tallinna Linnavolikogu 17.04.2008 määrus number 17
Jõustumine:15.05.2008
Kehtetuks tunnistamine:01.10.2008
Redaktsiooni kehtivus:15.05.2008 - 01.10.2008

KEHTETU:

Tvk m 18.09.2008 nr 30 jõust. 01.10.2008

 

TALLINNA LINNAVOLIKOGU

 

MÄÄRUS

 

 

Tallinn

17. aprill 2008 nr 17

 

 

Tallinna Linnavolikogu 30. juuni 2004 määruse nr 29 “Alkohoolse joogi
jaemüügi ja reklaami piirangute ja
kitsenduste kehtestamine Tallinnas ning Tallinna Linnavolikogu 27. jaanuari 2000 määruse nr 4 kehtetuks tunnistamine“
muutmine

 

 

 

Määrus kehtestatakse kohaliku omavalitsuse seaduse § 6 lg  3 p 1, alkoholiseaduse § 42 lg 1 p 1 alusel.

 

 

§ 1.  Tallinna Linnavolikogu 30. juuni 2004 määruses nr 29 “Alkohoolse joogi jaemüügi ja reklaami piirangute ja kitsenduste kehtestamine Tallinnas ning Tallinna Linnavolikogu 27. jaanuari 2000 määruse nr 4 kehtetuks tunnistamine“ tehakse järgmised muudatused:

1) punkti 1 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

“1. Keelata alkohoolse joogi jaemüük kauplustes ja e-kaubanduse korras ettevõtjale kuuluvate kaupluste ja toitlustusettevõtete kaudu alates kella 20:00‑st kuni kella 08:00‑ni.“

2) määrust täiendatakse punktiga 31 järgmises sõnastuses:

“31. Kaupluses müügiks pakutavad alkohoolsed joogid peavad olema paigutatud mittealkohoolsetest jookidest ja muudest kaupadest eraldi ning alkohoolseid jooke ei tohi müügiks välja panna kaupluse müügisaali eri kohtadesse.“.

§ 2.  Määruse jõustumine

Määruse § 1 punkt 1 jõustub 15. mail 2008 ja punkt 2 jõustub 1. septembril 2008.

 

 

 

 

Toomas Vitsut

Tallinna Linnavolikogu esimees