Kasutaja  
Parool

Hea kasutaja!


Tallinna õigusaktide registris olevat teavet enam ei uuendata, siit leiate enne 17. septembrit 2020 vastu võetud aktid.

Ajakohased õigusaktid on kättesaadavad Tallinna õigusaktide infosüsteemis Teele.

Abi saate kasutajatoe telefonil 6411 511 või e-posti aadressil teeleabi@tallinnlv.ee.

Seosed
Redaktsioonid

Linnavolikogu istungid
Linnavalitsuse istungid
Tallinna põhimäärus
Riigi Teataja
RT ingliskeelsed tõlked


Lihtsa otsingu abil otsitakse vaikimisi kehtivaid õigusakte. Otsingu tulemusena ei kuvata õigusakte, mis üksnes muudavad teist õigusakti või tunnistavad selle kehtetuks. Samuti ei kuvata linnavalitsuse istungi protokolli väljavõtteid (päevakorrapunkte).
Valikute muutmisega saab otsida ka kehtetuid ja tulevikus jõustuvaid akte. Istungi protokollide väljavõtete ja muutvate aktide leidmiseks tuleb kasutada laiendatud otsingut.
NB! Korraldustele ja otsustele koostatakse redaktsioone alates 9. detsembrist 2009. Kehtiva redaktsiooni saamiseks tuleb korralduse juures oleva seoste lingi alt vaadata, kas korraldust on muudetud.


Lihtne otsing

Aktile    I    Prindi    I    PDF    I    Tagasi nimekirja
Akti päis
Ajutise komisjoni tegevuse lõpetamine(tunnustusauhinna "Tallinna Kultuuritegu 2007" preemiasaajate väljaselgitamiseks)
Tallinna Linnavalitsus 16.04.2008 korraldus number 677
Redaktsiooni kehtivus:16.04.2008 - ...

TALLINNA LINNAVALITSUS

 

KORRALDUS

 

 

Tallinn

16. aprill 2008 nr 677-k

 

 

Ajutise komisjoni tegevuse lõpetamine (tunnustusauhinna „Tallinna Kultuuritegu 2007“ preemiasaajate väljaselgitamiseks)

 

 

 

Kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 30 lõike 1 punkti 2 ja Tallinna põhimääruse § 501
lõike 6 alusel:

 

 

1. Lõpetada Tallinna Linnavalitsuse 28. novembri 2007 korraldusega nr 2076-k tunnustusauhinna “Tallinna Kultuuritegu 2007“ preemiasaajate väljaselgitamiseks moodustatud ajutise komisjoni tegevus.

2. Tunnistada kehtetuks Tallinna Linnavalitsuse 28. novembri 2007 korraldus nr 2076-k “Ajutise komisjoni moodustamine tunnustusauhinna „Tallinna Kultuuritegu 2007“ preemiasaajate väljaselgitamiseks“.

3. Tallinna Kultuuriväärtuste Ametil teha korraldus teatavaks Kaia Jäppinenile, Anu Kivilole, Ene Vohule, Mailis Repsile, Tarmo Lausingule, Jüri Leitenile, Linnar Priimäele, Tõnu Lensmentile, Signe Kivile ja Mariann Raismale.

4. Korraldust on võimalik vaidlustada Tallinna Halduskohtus (Pärnu mnt 7, Tallinn 15082) 30 päeva jooksul arvates korralduse teatavakstegemisest.

 

 

 

 

 

Taavi Aas

Abilinnapea

linnapea ülesannetes

Priit Lello

Linnakantselei õigusdirektor

 

linnasekretäri ülesannetes