Kasutaja  
Parool

Hea kasutaja!


Tallinna õigusaktide registris olevat teavet enam ei uuendata, siit leiate enne 17. septembrit 2020 vastu võetud aktid.

Ajakohased õigusaktid on kättesaadavad Tallinna õigusaktide infosüsteemis Teele.

Abi saate kasutajatoe telefonil 6411 511 või e-posti aadressil teeleabi@tallinnlv.ee.

Seosed
Redaktsioonid

Linnavolikogu istungid
Linnavalitsuse istungid
Tallinna põhimäärus
Riigi Teataja
RT ingliskeelsed tõlked


Lihtsa otsingu abil otsitakse vaikimisi kehtivaid õigusakte. Otsingu tulemusena ei kuvata õigusakte, mis üksnes muudavad teist õigusakti või tunnistavad selle kehtetuks. Samuti ei kuvata linnavalitsuse istungi protokolli väljavõtteid (päevakorrapunkte).
Valikute muutmisega saab otsida ka kehtetuid ja tulevikus jõustuvaid akte. Istungi protokollide väljavõtete ja muutvate aktide leidmiseks tuleb kasutada laiendatud otsingut.
NB! Korraldustele ja otsustele koostatakse redaktsioone alates 9. detsembrist 2009. Kehtiva redaktsiooni saamiseks tuleb korralduse juures oleva seoste lingi alt vaadata, kas korraldust on muudetud.


Lihtne otsing

Aktile    I    Prindi    I    PDF    I    Tagasi nimekirja
Akti päis
Informatsioon heakorrakuu kampaania läbiviimise kohta Tallinnas 20. aprillist – 18. maini 2008
Tallinna Linnavalitsus 16.04.2008 istungi protokoll number 17/36
Jõustumine:16.04.2008
Redaktsiooni kehtivus:16.04.2008 - ...

VÄLJAVÕTE

 

TALLINNA LINNAVALITSUS

 

ISTUNGI PROTOKOLL

 

 

Tallinn

16. aprill 2008 nr 17

 

 

Päevakorrapunkt 36

 

 

 

Informatsioon heakorrakuu kampaania läbiviimise kohta Tallinnas 20. aprillist –

18. maini 2008

 

 

 

 

O t s u s t a t i:

 

1. Võtta teadmiseks informatsioon Tallinna Keskkonnaameti, Tallinna Kommunaalameti, Tallinna Transpordiameti, Tallinna Munitsipaalpolitsei Ameti ja linnaosade valitsuste poolt kavandatava heakorrakuu kampaania läbiviimise kohta Tallinnas 20. aprillist – 18. maini 2008.

2. Tallinna Keskkonnaametil esitada vahearuanne kodanikualgatuse „Teeme ära 2008“ tulemuste kohta 14. mai 2008 linnavalitsuse istungile. Koondaruanne heakorrakuu kampaania ja kodanikualgatuse „Teeme ära 2008“ koristustööde tulemustest Tallinnas esitada linnavalitsuse
28. mai 2008 istungile.

 

 

 

Taavi Aas

 

Abilinnapea linnapea ülesannetes

Priit Lello

 

Linnakantselei õigusdirektor linnasekretäri ülesannetes

 

 

Informatsioon heakorrakuu kampaania läbiviimise kohta Tallinnas 20. aprillist –
18. maini 2008

 

 

Istungi protokolli päevakorrapunktiga võtab Tallinna Linnavalitsus teadmiseks informatsiooni heakorrakuu läbiviimise kohta Tallinnas 20. aprillist kuni 18. maini 2008.

Vastavalt Kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 6 lg 1 ja Tallinna põhimääruse § 6 lg 1 p 5 on Tallinna kui omavalitsusüksuse ülesandeks korraldada linnas heakorda. Tallinna Linnavolikogu 22. juuni 2006 määruse nr 45 “Tallinna linna heakorra eeskiri“ § 3 lõige 1 kohaselt korraldavad heakorraalast tööd Tallinna Keskkonnaamet, Tallinna Kommunaalamet, Tallinna Transpordiamet ja linnaosade valitsused vastavalt oma pädevusele.

Tulenevalt eeltoodust korraldatakse Tallinna Keskkonnaameti, Tallinna Kommunaalameti, Tallinna Transpordiameti, Tallinna Munitsipaalpolitsei Ameti ja linnaosade valitsuste poolt Tallinnas 20.04. – 18.05.2008 heakorrakuu.

Heakorrakuu peakorraldajaks on Tallinna Keskkonnaamet.

2008. aastal keskendutakse heakorrakuu ajal omavoliliste prügimägede likvideerimisele ajavahemikus 20. aprill - 3. mai. Heakorrakuu teisel poolel pööratakse rohkem tähelepanu linna haljastamisele ning lilledele.

2007. aastal kuulutati välja kodanikualgatus „Teeme ära 2008“, mille raames soovitakse ulatuslikult vabatahtlikke kaasates omavolilisest prügist puhastada kogu Eesti.  Tallinnas on hetkeseisul kaardistatud üle 1500 tonni prügi nii linnamaal kui ka reformimata riigimaal. Ajavahemikus 20. aprill - 3. mai korraldavad Tallinna linnaosade valitsused koostöös Tallinna Keskkonnaametiga kaardistatud prügimägede  eelkoristuse,  kaasates ulatuslikult rasketehnikat,
3. mail koristatakse jäätmeid peamiselt vabatahtlike tööjõudu kasutades.

Heakorrakuu algab linna suurima illegaalse prügimäe koristamisega, mida teostatakse rasketehnikaga. Alates 5. maist, kui linn on puhastatud, keskendub heakorrakuu teemade valik linna kaunistamisele ning jagatakse linnaelanikele infot, kuidas oma elukeskkonda kaunimaks muuta.

Linnaosade kaupa olulisimad heakorrakuu kampaania üritused on:

Avaüritus

Lasnamäel, Sõstramäe tänava illegaalse prügimäe koristamine rasketehnikaga

20. aprill

Kristiine

Kristiine kevadtalgud Tedre tänaval

24. aprill

Pirita koostöös Lasnamäega

Talgud Maarjamäe klindil  (Narva mnt "Katleri" peatuse taga - LOV töötajad,  Pirita linnaosas tegutsevad seltsid, Pirita elanikud ja muud huvilised)

25. aprill 

kell 13:00

Haabersti

Talgud Kakumäe rannas

25. aprill

Põhja-Tallinn

Talgud Stroomi rannas

25. aprill

Kesklinn

Talgud Aegnal. Saare ranniku 50 meetri laiuselt koristamine

26. aprill

Mustamäe koostöös

Nõmmega

Koguperepäev „Alati Teiega! – Kodupaik turvaliseks“

1. mai

 

 

Kristiine

Kristiine kevadlaat Kotka 12 staadionil koos keskkonnaalase infoga

3. mail

kell 9.00 - 18.00

 

Nõmme

Nõmme koristustalgud Vanaka parkmetsas

3. mai kell 11.00

 

„Teeme ära 2008“ üle-eestiline koristusaktsioon

3. mai

 

„Teeme ära 2008“ tänukontsert „Puhta Eesti Pidu“

4. mai

 

Lasnamäe

Heakorratalgud Vormsi pargis

9. mai  kell 10.00

Lõpuüritus

Lillekompositsioonide show „Linn lilleliseks“

18. mai

 

Heakorrakuu teisel poolel, alates 5. maist 2008, jagatakse haljastamisalast infot ja nõuandeid linnaelanikele, sh korraldatakse teemapäev “Suvelillepäev“. Teemapäeva eesmärgiks on jagada sotsiaalset teadmist rohelusest meie ümber: puudest, lilledest ning ümbritsevast  keskkonnast.

Tallinna Keskkonnaamet korraldab 18.05.2008 lillekompositsioonide kujunduskonkursi. Kaarli puiesteel toimub heakorrakuu lõpuüritusena konkurss “Linn lilleliseks“, mis on mõeldud aianduskoolide, lillekaupluste ja haljastusettevõtete vahelise  võistlusena. Üritus on osalejatele tasuta ning selle eesmärgiks on jagada uusi ideid linnakodanikele ja ettevõtetele. Üritusele registreeritakse 20 - 30 osalejat. Konkursi käigus kujundab iga osaleja 0,7x1,2x 0,9 meetri suuruse lillevaasi.

Tallinna Kommunaalameti tegevused heakorrakuu ürituste raames:

o       ühistranspordi ootekohtadesse 328 uue prügikasti ja 186 pingi paigaldus;

o        10. mail Kadrioru pargis Kommunaalameti heakorratalgud.

 

Tallinna Transpordiameti tegevuskava:

o       Transpordiamet korraldab ameti bilanssi üleantud ühissõidukite peatuste ootekodade hooldust ja remonti;

o       heakorrakuu jooksul korraldab transpordiamet valgusfooride puhastamise.

 

Tallinna Keskkonnaamet ja OÜ Kesto korraldavad ohtlike jäätmete kogumisreidi, mille raames saab tasuta ära anda kodumajapidamises tekkinud ohtlikud jäätmed. Kogumisreidid toimuvad järgmiselt:

o       26.04.2008  Haaberstis ja Põhja-Tallinnas

o       27.04.2008 Mustamäel ja Kristiines

o       03.05.2008 Nõmmel ja Pirital

o       04.05.2008 Kesklinnas ja Lasnamäel.

 

AS Kuusakoski korraldab traditsioonilise kevadise heakorrakampaania koduaedade ja territooriumide puhastamiseks vanametallist. Ajavahemikul 1. aprill – 31. mai saavad kõik soovijad vanametalli veoks laenutada kaheks tunniks tasuta auto järelhaagise. Kampaania raames AS-ile Kuusakoski vanametalli ära andnud inimeste vahel loositakse välja Ehituse ABC kauplusteketi 2000-kroonised kinkekaardid. Kõikidele romusõidukite omanikele, kes loovutavad oma romu tasuta AS-ile Kuusakoski, garanteerib viimane romu tasuta äraveo Tallinna piires kahe nädala jooksul. Kui inimene soovib oma romusõiduki eest ka raha saada, tuleb tellida tasuline transport, mille maksumus arvestatakse romu hinnast maha.

Linnaosade valitsused korraldavad heakorratalguid kõikides linnaosades. Koristustöödele kaasatakse mittetulundusühinguid, korteriühistuid, koolide õpilasi, noorte organisatsioone, üliõpilasi jt. Alljärgnevalt on nimetatud põhilised heakorrakuu tegevused linnaosades:

o       omavoliliste prügimägede likvideerimine;

o       istepinkide ja prügikastide remont ja uute paigaldamine haljasaladele ja parkidesse;

o       puuokste lõikamine, kujundus- ja sanitaarraietööd, võsaraie, puhastatakse tähtsamate teede ääred ja kraavid;

o       elanikele ja korteriühistutele istikute jagamine;

o       tänavasiltide asendamine ja puhastamine ning puuduvate tänavasiltide paigaldamine;

o       haljasalade, parkmetsade ja parkide suurpuhastus ja lehtede riisumine;

o       vanade ja peremeheta autovrakkide äravedu;

o       ebaseaduslikult paigaldatud reklaamikandjate ning ebaseaduslikult ehitatud garaažide ja kuuride likvideerimine.

 

Heakorrakuu üheks eesmärgiks on tutvustada linnakodanikele Tallinna linnas kehtivaid eeskirju (Tallinna linna heakorra eeskiri jt) ja propageerida eeskirjade nõuetekohast täitmist läbi erinevate ürituste ning meedias heakorra teemade kajastamise koostöös Munitsipaalpolitsei Ametiga.

Heakorrakuu tegevusi ja peamisi teemasid kajastatakse läbi erinevate meediakanalite kogu kampaania vältel, informeerides avalikkust nii toimuvatest üritustest kui ka käsitletavatest teemadest eesti- ja venekeelsete infokanalite vahendusel. Heakorrakuu infot kajastatakse linnaosalehtedes, heakorrakuu koduleheküljel www.tallinn.ee/heakord ning läbi linna abitelefoni 1345. Jaotatakse heakorrakuu tarbeks välja töötatud infovoldikuid nii linnavalitsuse infosaalis, linnaosade valitsustes kui ka erinevatel heakorrakuu üritustel. 

Tallinna Keskkonnaamet taotleb raha eraldamist linnavalitsuse reservfondist üle-eestilise kodanikualgatuse „Teeme ära 2008“ raames Tallinnas linnaosade valitsuste ja Tallinna Keskkonnaameti poolt läbiviidavate koristustööde kulude katmiseks kogusummas 3 000 000 krooni.

Kristiine LOV ja Nõmme LOV märkustega on eelnõu koostamisel arvestatud. 

 

Lingid õigusaktidele:

Kohaliku omavalitsuse korralduse seadus

 

Tallinna põhimäärus

 

Tallinna linna heakorra eeskiri

 

 

VÄLJAVÕTE ÕIGE