Tallinna Linnavalitsus 16.04.2008 määrus number 31.
Tallinna linna asutuste ühtne asjaajamiskord

Akti tunnistab kehtetuks

Rea nr Pealkiri Vastuvõtja Liik Nr Lisa nr Vastuvõtmine Jõustumine Avaldamine