Tallinna Linnavalitsus 16.04.2008 määrus number 31.
Tallinna linna asutuste ühtne asjaajamiskord

Akt tunnistab kehtetuks

Rea nr Pealkiri Vastuvõtja Liik Nr Lisa nr Vastuvõtmine Jõustumine Avaldamine
1 Tallinna linna asutuste asjaajamise aluste kinnitamine uues redaktsioonis Tlv m 26 05.03.2003 10.03.2003