Tallinna Linnavalitsus 16.04.2008 määrus number 31.
Tallinna linna asutuste ühtne asjaajamiskord

Aktile on aluseks

Rea nr Pealkiri Vastuvõtja Liik Nr Lisa nr Vastuvõtmine Jõustumine Avaldamine
1 Tallinna linna asutuste ühtse asjaajamiskorra kehtestamise delegeerimine Tallinna Linnavalitsusele Tvk m 4 07.02.2008 14.02.2008 RT IV, 27.06.2013, 106