Kasutaja  
Parool

Hea kasutaja!


Tallinna õigusaktide registris olevat teavet enam ei uuendata, siit leiate enne 17. septembrit 2020 vastu võetud aktid.

Ajakohased õigusaktid on kättesaadavad Tallinna õigusaktide infosüsteemis Teele.

Abi saate kasutajatoe telefonil 6411 511 või e-posti aadressil teeleabi@tallinnlv.ee.

Seosed
Redaktsioonid

Linnavolikogu istungid
Linnavalitsuse istungid
Tallinna põhimäärus
Riigi Teataja
RT ingliskeelsed tõlked


Lihtsa otsingu abil otsitakse vaikimisi kehtivaid õigusakte. Otsingu tulemusena ei kuvata õigusakte, mis üksnes muudavad teist õigusakti või tunnistavad selle kehtetuks. Samuti ei kuvata linnavalitsuse istungi protokolli väljavõtteid (päevakorrapunkte).
Valikute muutmisega saab otsida ka kehtetuid ja tulevikus jõustuvaid akte. Istungi protokollide väljavõtete ja muutvate aktide leidmiseks tuleb kasutada laiendatud otsingut.
NB! Korraldustele ja otsustele koostatakse redaktsioone alates 9. detsembrist 2009. Kehtiva redaktsiooni saamiseks tuleb korralduse juures oleva seoste lingi alt vaadata, kas korraldust on muudetud.


Lihtne otsing

Aktile    I    Prindi    I    PDF    I    Tagasi nimekirja
Akti päis
Tallinna Linnavalitsuse kuritegevuse ennetamise komisjoni koosseisu muutmine
Tallinna Linnavalitsus 16.04.2008 määrus number 30
Jõustumine:21.04.2008
Redaktsiooni kehtivus:21.04.2008 - ...

 

TALLINNA LINNAVALITSUS

 

 

MÄÄRUS

 

 

 

 

 

Tallinn

16. aprill 2008 nr 30

 

 

 

 

 

Tallinna Linnavalitsuse kuritegevuse
ennetamise komisjoni koosseisu muutmine

 

 

 

 

 

 

Määrus kehtestatakse Tallinna põhimääruse § 50¹ lg 2 alusel ja kooskõlas Tallinna Linnavalitsuse 21. veebruari 2001 määrusega nr 40 kinnitatud Tallinna Linnavalitsuse kuritegevuse ennetamise komisjoni põhimääruse punktiga 2.2.

 

 

 

 

 

§ 1.  Muuta Tallinna Linnavalitsuse 21. jaanuari 2004 määruse nr 3 „Tallinna Linnavalitsuse kuritegevuse ennetamise komisjoni koosseisu muutmine“ punktiga 1 kinnitatud Tallinna Linnavalitsuse kuritegevuse ennetamise komisjoni koosseisu järgmiselt:

1) arvata komisjoni koosseisust välja Anu Leps;

2) kinnitada komisjoni liikmeks Urvo Klopets – Justiitsministeeriumi kriminaalteabe ja analüüsi talituse nõunik;

3) asendada punktis 1 komisjoni aseesimehe Raik Saart´i ametinimetus “Harjumaa
Päästeteenistuse direktori kohusetäitja“ ametinimetusega “Põhja–Eesti Päästekeskuse direktor“ ning komisjoni liikme Jüri Kaljuvee ametinimetus “Tallinna Linnavolikogu kantselei nõunik“ ametinimetusega “Eesti Mereakadeemia haldusprorektor“.

§ 2.  Määrus jõustub 21. aprillil 2008.

 

 

 

 

 

Taavi Aas

Abilinnapea

Priit Lello

linnapea ülesannetes

Linnakantselei õigusdirektor

 

linnasekretäri ülesannetes