Kasutaja  
Parool

Hea kasutaja!


Tallinna õigusaktide registris olevat teavet enam ei uuendata, siit leiate enne 17. septembrit 2020 vastu võetud aktid.

Ajakohased õigusaktid on kättesaadavad Tallinna õigusaktide infosüsteemis Teele.

Abi saate kasutajatoe telefonil 6411 511 või e-posti aadressil teeleabi@tallinnlv.ee.

Seosed
Redaktsioonid

Linnavolikogu istungid
Linnavalitsuse istungid
Tallinna põhimäärus
Riigi Teataja
RT ingliskeelsed tõlked


Lihtsa otsingu abil otsitakse vaikimisi kehtivaid õigusakte. Otsingu tulemusena ei kuvata õigusakte, mis üksnes muudavad teist õigusakti või tunnistavad selle kehtetuks. Samuti ei kuvata linnavalitsuse istungi protokolli väljavõtteid (päevakorrapunkte).
Valikute muutmisega saab otsida ka kehtetuid ja tulevikus jõustuvaid akte. Istungi protokollide väljavõtete ja muutvate aktide leidmiseks tuleb kasutada laiendatud otsingut.
NB! Korraldustele ja otsustele koostatakse redaktsioone alates 9. detsembrist 2009. Kehtiva redaktsiooni saamiseks tuleb korralduse juures oleva seoste lingi alt vaadata, kas korraldust on muudetud.


Lihtne otsing

Aktile    I    Prindi    I    PDF    I    Tagasi nimekirja
Akti päis
Kristiine Linnaosa Valitsuse ajalehe Kristiine Leht reklaami hinnakirja kehtestamine
Tallinna Linnavalitsus 02.04.2008 korraldus number 595
Kehtetuks tunnistamine:01.01.2011
Redaktsiooni kehtivus: - 31.12.2010

AKTI TUNNISTAB KEHTETUKS:
Tlv k 10.11.2010 nr 1720, jõustumine 01.01.2011

 

TALLINNA LINNAVALITSUS

 

KORRALDUS

 

 

Tallinn

2. aprill 2008 nr 595-k

 

 

Kristiine Linnaosa Valitsuse ajalehe Kristiine
Leht reklaami hinnakirja kehtestamine

 

 

 

Kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 30 lg 3 alusel ja kooskõlas Tallinna Linnavalitsuse 30. oktoobri 2002 määruse nr 117 „Hindade kehtestamine linna asutustes” punktiga 1 ning arvestades Kristiine Linnaosa Valitsuse taotlust:

 

 

     

1. Kehtestada Kristiine Linnaosa Valitsuse ajalehe Kristiine Leht reklaami hinnakiri alates 1. aprillist 2008 vastavalt lisale.

2. Kristiine linnaosa vanemal on õigus otsustada tasuta või soodustingimustel reklaamipinna andmine ajalehes Kristiine Leht.

3. Kristiine Linnaosa Valitsusel avaldada kehtestatud reklaami hinnakiri Kristiine linnaosa veebilehel ja ajalehes Kristiine Leht.

4.  Tunnistada kehtetuks Tallinna Linnavalitsuse 28. juuni 2006 korraldus nr 1479-k „Kristiine Linnaosa Valitsuse ajalehe Kristiine Leht reklaami hinnakirja kehtestamine”.

5.  Korraldust on võimalik vaidlustada Tallinna Halduskohtus (Pärnu mnt 7, Tallinn 15082) 30 päeva jooksul arvates korralduse teatavakstegemisest.

 

 

 

 

 

Edgar Savisaar

Linnapea

Toomas Sepp

 

Linnasekretär

 

 

 

Tallinna Linnavalitsuse 2. aprilli 2008

korralduse nr 595-k

LISA

 

Kristiine Linnaosa Valitsuse ajalehe Kristiine Leht reklaami hinnakiri

 

 

 

1. Kuulutuste hinnad*:

     1.1 Väikekuulutused:

            - 1 rida (30 tähemärki) 16.50 krooni

 

     1.2  Raamis kuulutused:

       - veerulaiusega 45 mm kõrgusega 1 cm – 70 krooni

       - logo või pildi lisamine – 55 krooni

  

1.3. Õnnitlus, tänuavaldus, leinateade:

  - pildiga – 140 krooni

  - pildita – 70 krooni

 

      1.4. Väikekuulutuste soodustus:

              - 5 korda – 5%

              - 10 korda – 10%

 

2. Reklaamimoodulite hinnad*

Mooduli suurus

Mooduli suurus mm

Hind kroonides

1/48 lk

45x43

430

1/24 lk

93x43

700

1/12 lk

93x91

1 400

1/8 lk

143 x 93

2 050

1/6 lk

143x120

2 900

1/4 lk

143 x 191

5 300

1/3 lk

290x120

6 400

A4

191x270

10 400

1/2 lk

290 x 191

7 500

1 lk

290 x 385

14 800

*Hindadele lisandub käibemaks.

 

3. Korduvreklaami soodustused:

- 5% teiselt reklaamilt

- 10% kolmandalt reklaamilt

- 15% neljandalt reklaamilt

- 20% reklaamilt, mis ilmuvad vähemalt 10 korda.

 

4. Eelistatud paigutus 10% hinnakirjajärgsest hinnast.

 

5. Reklaami ja meediaagentuuridele lisandub soodustus - 20%.

 

 

 

Toomas Sepp

Linnasekretär