Kasutaja  
Parool

Hea kasutaja!


Tallinna õigusaktide registris olevat teavet enam ei uuendata, siit leiate enne 17. septembrit 2020 vastu võetud aktid.

Ajakohased õigusaktid on kättesaadavad Tallinna õigusaktide infosüsteemis Teele.

Abi saate kasutajatoe telefonil 6411 511 või e-posti aadressil teeleabi@tallinnlv.ee.

Seosed
Redaktsioonid

Linnavolikogu istungid
Linnavalitsuse istungid
Tallinna põhimäärus
Riigi Teataja
RT ingliskeelsed tõlked


Lihtsa otsingu abil otsitakse vaikimisi kehtivaid õigusakte. Otsingu tulemusena ei kuvata õigusakte, mis üksnes muudavad teist õigusakti või tunnistavad selle kehtetuks. Samuti ei kuvata linnavalitsuse istungi protokolli väljavõtteid (päevakorrapunkte).
Valikute muutmisega saab otsida ka kehtetuid ja tulevikus jõustuvaid akte. Istungi protokollide väljavõtete ja muutvate aktide leidmiseks tuleb kasutada laiendatud otsingut.
NB! Korraldustele ja otsustele koostatakse redaktsioone alates 9. detsembrist 2009. Kehtiva redaktsiooni saamiseks tuleb korralduse juures oleva seoste lingi alt vaadata, kas korraldust on muudetud.


Lihtne otsing

Aktile    I    Prindi    I    PDF    I    Tagasi nimekirja
Akti päis
Nõusoleku mitteandmine Pley-In Casino Group AS-le hasartmängude korraldamise tähtaja pikendamiseks aadressil Mere pst 6E
Tallinna Linnavalitsus 26.03.2008 korraldus number 527
Redaktsiooni kehtivus:26.03.2008 - 28.05.2008

KEHTETU:

Tlv k 28.05.2008 nr 982

 

TALLINNA LINNAVALITSUS

 

KORRALDUS

 

 

Tallinn

26. märts 2008 nr 527-k

 

 

Nõusoleku mitteandmine Play-In Casino Group AS-le hasartmängude korraldamise tähtaja pikendamiseks aadressil Mere pst 6E

 

 

 

Kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 6 lg 1 ja lg 3, Hasartmänguseaduse § 7 lg 3, § 20 lg 1 p 2 alusel ning kooskõlas Tallinna Linnavalitsuse 5. märtsi 2008 määruse nr 20 „Hasartmängu mängukohtade komisjoni põhimäärus ja Tallinna Linnavalitsuse 28. augusti 2002 määruse nr 92 „Hasartmänguseaduses ja Loteriiseaduses linnavalitsusele pandud ülesannete delegeerimine“ muutmine“ § 1 lg 1, § 2 lg 1 ja lg 2 punktidega 1 ja 4 ning tulenevalt Tallinna Kesklinna Halduskogu 11. märtsi 2008 otsusest nr 21, millega ei toetatud hasartmängude korraldamise tähtaja pikendamist aadressil Mere pst 6E ja Hasartmängu mängukohtade komisjoni 24. märtsi 2008 koosoleku protokollist, millega ei toetatud hasartmängude korraldamise tähtaja pikendamist aadressil Mere pst 6E. Samuti tulenevalt hasartmängukohaga kaasnevatest sotsiaalsetest mõjudest, kuna mängukoha läheduses asuvad kaks huvikooli aadressidel Uus tn 16 ja Aia tn 12 (225 ja 250 m kaugusel mängukohast) ning lasteaed aadressil Uus tn 32 (270 m kaugusel mängukohast) ning avalikust huvist, mille kindlakstegemiseks viidi läbi uuring Mere pst piirkonnas liikuvate tallinlaste seas ning mille kohaselt oli tõrjuva hoiakuga vastuste kogukaal Mere pst  pakutud mängukohtade variantide puhul kokku 73%:

 

 

1. Mitte anda nõusolekut Play-In Casino Group AS-le (äriregistri kood 10018076, Jõe tn 3, Tallinn) hasartmängude korraldamise tähtaja pikendamiseks Tallinnas aadressil Mere pst 6E.

2. Tallinna Linnakantseleil teha korraldus teatavaks Maksu- ja Tolliametile, Play-In Casino Group AS-le ja Tallinna Ettevõtlusametile.

3. Korraldust on võimalik vaidlustada Tallinna Halduskohtus (Pärnu mnt 7, Tallinn 15082) 30 päeva jooksul arvates korralduse teatavakstegemisest.

 

 

 

 

 

Edgar Savisaar

Linnapea

Toomas Sepp

 

Linnasekretär