Kasutaja  
Parool

Hea kasutaja!


Tallinna õigusaktide registris olevat teavet enam ei uuendata, siit leiate enne 17. septembrit 2020 vastu võetud aktid.

Ajakohased õigusaktid on kättesaadavad Tallinna õigusaktide infosüsteemis Teele.

Abi saate kasutajatoe telefonil 6411 511 või e-posti aadressil teeleabi@tallinnlv.ee.

Seosed
Redaktsioonid

Linnavolikogu istungid
Linnavalitsuse istungid
Tallinna põhimäärus
Riigi Teataja
RT ingliskeelsed tõlked


Lihtsa otsingu abil otsitakse vaikimisi kehtivaid õigusakte. Otsingu tulemusena ei kuvata õigusakte, mis üksnes muudavad teist õigusakti või tunnistavad selle kehtetuks. Samuti ei kuvata linnavalitsuse istungi protokolli väljavõtteid (päevakorrapunkte).
Valikute muutmisega saab otsida ka kehtetuid ja tulevikus jõustuvaid akte. Istungi protokollide väljavõtete ja muutvate aktide leidmiseks tuleb kasutada laiendatud otsingut.
NB! Korraldustele ja otsustele koostatakse redaktsioone alates 9. detsembrist 2009. Kehtiva redaktsiooni saamiseks tuleb korralduse juures oleva seoste lingi alt vaadata, kas korraldust on muudetud.


Lihtne otsing

Aktile    I    Prindi    I    PDF    I    Tagasi nimekirja
Akti päis
1924. aasta 1.detsembri riigipöördekatse käigus hukkunud kadettidele pühendatud mälestusmärgi taastamise võimaluste väljaselgitamiseks moodustatud ajutise komisjoni tegevuse lõpetamine
Tallinna Linnavalitsus 19.03.2008 korraldus number 484
Redaktsiooni kehtivus:19.03.2008 - ...

TALLINNA LINNAVALITSUS

 

KORRALDUS

 

 

Tallinn

19. märts 2008 nr 484-k

 

 

1924. aasta 1. detsembri riigipöördekatse käigus hukkunud kadettidele pühendatud mälestusmärgi taastamise võimaluste väljaselgitamiseks moodustatud ajutise komisjoni tegevuse lõpetamine

 

 

 

Kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 30 lg 1 p 2 ja Tallinna põhimääruse § 501 lg 6 alusel

ning tulenevalt Tallinna Linnavolikogu 24. jaanuari 2008 otsusest nr 11 “1924. aasta 1. detsembri riigipöördekatse käigus hukkunud kadettidele pühendatud mälestusmärgi taastamine“

 

 

1. Lõpetada Tallinna Linnavalitsuse 10. oktoobri 2007 korraldusega nr 1772-k 1924. aasta 1. detsembri riigipöördekatse käigus hukkunud kadettidele pühendatud mälestusmärgi taastamise võimaluste väljaselgitamiseks moodustatud ajutise komisjoni tegevus.

2. Tunnistada kehtetuks Tallinna Linnavalitsuse 10. oktoobri 2007 korraldus nr 1772-k “Ajutise komisjoni moodustamine 1924. aasta 1. detsembri riigipöördekatse käigus hukkunud kadettidele pühendatud mälestusmärgi taastamise võimaluste väljaselgitamiseks“.

3. Tallinna Linnaplaneerimise Ametil teha korraldus teatavaks Taavi Aasale, Ain Valdmanile, Tõnu Tuppitsale, Helen Kallastele, Endrik Männile, Urmas Kaldarule, Alo Brandtile, Mihhail Korbile, Anton Pärnale, Meeli Hundile, Jaanus Ainsalule, Reet Nurgesele, Mari-Liis Tammile, Tiina Tallinnale, Indrek Raudnele, Paul Alekannule, Igor Volkovile ja Jaak Hauale.

4. Korraldust on võimalik vaidlustada Tallinna Halduskohtus (Pärnu mnt 7, Tallinn 15082) 30 päeva jooksul arvates korralduse teatavakstegemisest.

 

 

 

 

Edgar Savisaar

Linnapea

Toomas Sepp

 

Linnasekretär