Kasutaja  
Parool

Hea kasutaja!


Tallinna õigusaktide registris olevat teavet enam ei uuendata, siit leiate enne 17. septembrit 2020 vastu võetud aktid.

Ajakohased õigusaktid on kättesaadavad Tallinna õigusaktide infosüsteemis Teele.

Abi saate kasutajatoe telefonil 6411 511 või e-posti aadressil teeleabi@tallinnlv.ee.

Seosed
Redaktsioonid

Linnavolikogu istungid
Linnavalitsuse istungid
Tallinna põhimäärus
Riigi Teataja
RT ingliskeelsed tõlked


Lihtsa otsingu abil otsitakse vaikimisi kehtivaid õigusakte. Otsingu tulemusena ei kuvata õigusakte, mis üksnes muudavad teist õigusakti või tunnistavad selle kehtetuks. Samuti ei kuvata linnavalitsuse istungi protokolli väljavõtteid (päevakorrapunkte).
Valikute muutmisega saab otsida ka kehtetuid ja tulevikus jõustuvaid akte. Istungi protokollide väljavõtete ja muutvate aktide leidmiseks tuleb kasutada laiendatud otsingut.
NB! Korraldustele ja otsustele koostatakse redaktsioone alates 9. detsembrist 2009. Kehtiva redaktsiooni saamiseks tuleb korralduse juures oleva seoste lingi alt vaadata, kas korraldust on muudetud.


Lihtne otsing

Aktile    I    Prindi    I    PDF    I    Tagasi nimekirja
Akti päis
Tallinna Linnavalitsuse energeetikakomisjoni koosseisu muutmine
Tallinna Linnavalitsus 19.03.2008 määrus number 23
Jõustumine:24.03.2008
Redaktsiooni kehtivus:24.03.2008 - ...

 

TALLINNA LINNAVALITSUS

 

 

MÄÄRUS

 

 

 

 

 

Tallinn

19. märts 2008 nr 23

 

 

 

 

 

Tallinna Linnavalitsuse energeetikakomisjoni koosseisu muutmine

 

 

 

 

 

 

Määrus kehtestatakse Tallinna põhimääruse § 501 lõike 2 alusel ja kooskõlas Tallinna Linnavalitsuse 22. mai 1998 määrusega nr 33 kinnitatud Tallinna Linnavalitsuse
energeetikakomisjoni põhimääruse punktidega 1.2 ja 2.2.

 

 

 

 

 

§ 1.  Muuta Tallinna Linnavalitsuse 10. detsembri 2003 määrusega nr 105 kinnitatud Tallinna Linnavalitsuse energeetikakomisjoni koosseisu alljärgnevalt:

1) arvata komisjoni koosseisust välja Jaak Ziugov, Jaana Viru ja Anna Mazur;

2) kinnitada komisjoni liikmeteks Tallinna Linnavolikogu liige Sergei Bogovski, Tarbijakaitseameti tarbijakaebuste osakonna ekspert Jaana Raimets ja Eesti Energia Aktsiaseltsi jaotusvõrgu juhataja Margus Uudam;

3) komisjoni liikme Kalle Maandi ametinimetuseks lugeda „Tallinna Linnaplaneerimise Ameti teede ja tehnorajatiste osakonna peaspetsialist“;

4) komisjoni liikme Märt Otsa ametinimetuseks lugeda „Konkurentsiameti peadirektor“;

5) komisjoni liikme Kaido Bõstrovi ametinimetuseks lugeda „Osaühingu Digismart projektijuht“;

6) komisjoni liikme Rein Ratase ametinimetuseks lugeda „Riigikogu liige“;

7) komisjoni liikme Toomas Niinemäe ametinimetuseks lugeda „osaühingu Iru Elektrijaam juhataja“.

§ 2.  Määrus jõustub 24. märtsil 2008.

 

 

 

 

 

Edgar Savisaar

Linnapea

Toomas Sepp

 

Linnasekretär