Kasutaja  
Parool

Hea kasutaja!


Tallinna õigusaktide registris olevat teavet enam ei uuendata, siit leiate enne 17. septembrit 2020 vastu võetud aktid.

Ajakohased õigusaktid on kättesaadavad Tallinna õigusaktide infosüsteemis Teele.

Abi saate kasutajatoe telefonil 6411 511 või e-posti aadressil teeleabi@tallinnlv.ee.

Seosed
Redaktsioonid

Linnavolikogu istungid
Linnavalitsuse istungid
Tallinna põhimäärus
Riigi Teataja
RT ingliskeelsed tõlked


Lihtsa otsingu abil otsitakse vaikimisi kehtivaid õigusakte. Otsingu tulemusena ei kuvata õigusakte, mis üksnes muudavad teist õigusakti või tunnistavad selle kehtetuks. Samuti ei kuvata linnavalitsuse istungi protokolli väljavõtteid (päevakorrapunkte).
Valikute muutmisega saab otsida ka kehtetuid ja tulevikus jõustuvaid akte. Istungi protokollide väljavõtete ja muutvate aktide leidmiseks tuleb kasutada laiendatud otsingut.
NB! Korraldustele ja otsustele koostatakse redaktsioone alates 9. detsembrist 2009. Kehtiva redaktsiooni saamiseks tuleb korralduse juures oleva seoste lingi alt vaadata, kas korraldust on muudetud.


Lihtne otsing

Aktile    I    Prindi    I    PDF    I    Tagasi nimekirja
Akti päis
Tallinna linna raskete ilmastikutingimuste tagajärgede likvideerimise töögrupi koosseisu muutmine
Tallinna Linnavalitsus 12.03.2008 korraldus number 437
Redaktsiooni kehtivus:12.03.2008 - ...

AKTI TUNNISTAB KEHTETUKS:
Tlv k 05.05.2010 nr 699

 

TALLINNA LINNAVALITSUS

 

KORRALDUS

 

 

Tallinn

12. märts 2008 nr 437-k

 

 

Tallinna linna raskete ilmastikutingimuste tagajärgede likvideerimise töögrupi koosseisu muutmine

 

 

 

Kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 6 lg 1 ja Tallinna põhimääruse § 501 lg 6 alusel:

 

 

     

1. Muuta Tallinna Linnavalitsuse 9. mai 2007 korraldusega nr 854-k kinnitatud Tallinna linna raskete ilmastikutingimuste tagajärgede likvideerimise töögrupi koosseisu järgmiselt:

1.1 arvata töögrupi koosseisust välja Viljo Rannala ja Tarmo Roossaar;

1.2 kinnitada töögrupi liikmeks Tallinna Kommunaalameti hooldusosakonna peaspetsialist Tarvo Sõlg;

1.3 kutsuda töögrupis osalema Põhja Politseiprefektuuri korrakaitseosakonna liiklusjärelevalve talituse juhtivkonstaabel Elari Kasemets;

1.4 töögrupi liikme Riho Tänak’u ametinimetuseks lugeda „Põhja Politseiprefektuuri korrakaitseosakonna avariitalituse komissar“;

1.5 töögrupi liikme Taavi Aasma ametinimetuseks lugeda „MTÜ Tallinna ja Harjumaa reservpäästerühma liige“.

2. Tallinna Linnakantseleil teha korraldus teatavaks punktis 1 nimetatud isikutele.

3. Korraldust on võimalik vaidlustada Tallinna Halduskohtus (Pärnu mnt 7, Tallinn 15082) 30 päeva jooksul arvates korralduse teatavakstegemisest.

 

 

 

 

 

Edgar Savisaar

Linnapea

Toomas Sepp

 

Linnasekretär