Kasutaja  
Parool

Hea kasutaja!


Tallinna õigusaktide registris olevat teavet enam ei uuendata, siit leiate enne 17. septembrit 2020 vastu võetud aktid.

Ajakohased õigusaktid on kättesaadavad Tallinna õigusaktide infosüsteemis Teele.

Abi saate kasutajatoe telefonil 6411 511 või e-posti aadressil teeleabi@tallinnlv.ee.

Seosed
Redaktsioonid

Linnavolikogu istungid
Linnavalitsuse istungid
Tallinna põhimäärus
Riigi Teataja
RT ingliskeelsed tõlked


Lihtsa otsingu abil otsitakse vaikimisi kehtivaid õigusakte. Otsingu tulemusena ei kuvata õigusakte, mis üksnes muudavad teist õigusakti või tunnistavad selle kehtetuks. Samuti ei kuvata linnavalitsuse istungi protokolli väljavõtteid (päevakorrapunkte).
Valikute muutmisega saab otsida ka kehtetuid ja tulevikus jõustuvaid akte. Istungi protokollide väljavõtete ja muutvate aktide leidmiseks tuleb kasutada laiendatud otsingut.
NB! Korraldustele ja otsustele koostatakse redaktsioone alates 9. detsembrist 2009. Kehtiva redaktsiooni saamiseks tuleb korralduse juures oleva seoste lingi alt vaadata, kas korraldust on muudetud.


Lihtne otsing

Aktile    I    Prindi    I    PDF    I    Tagasi nimekirja
Akti päis
Parkimistasu soodustuste andmine ja soodustuste andmisest keeldumine
Tallinna Linnavalitsus 12.03.2008 korraldus number 435
Redaktsiooni kehtivus:12.03.2008 - ...

TALLINNA LINNAVALITSUS

 

KORRALDUS

 

 

Tallinn

12. märts 2008 nr 435-k

 

 

Parkimistasu soodustuste andmine ja soodustuste andmisest keeldumine

 

 

 

Liiklusseaduse § 501 lg 2 punkti 3, Tallinna Linnavolikogu 30. jaanuari 2003 määruse nr 9 „Parkimistasu kehtestamine“ punktide 8.2, 8.3, 8.4, 8.5, 8.6 ja 8.7 alusel ning tulenevalt Tallinna Linnavalitsuse parkimise sooduslubade väljastamise komisjoni ettepanekutest ja seletuskirjas toodud põhjustest:

 

 

1. Anda parkimistasu soodustus korralduse lisas nimetatud asutusele ja isikutele.

2. Mitte anda Riigikogu Kantseleile parkimistasu soodustusi ühele soodushinnaga parkimisloale, kuna puuduvad mõjuvad põhjused kahe soodustusloa saamiseks ja arvestades asjaolusid, et sõitjate peale- ja mahaminek ei ole parkimine ning 15 minutit parkimist on parkimiskella kasutamisel tasuta. Taotlus rahuldatakse ühe parkimise soodusloa osas.

3. Tallinna Transpordiametil teha korraldus teatavaks korralduse lisas nimetatud isikutele ja asutusele.

4. Korraldust on võimalik vaidlustada Tallinna Halduskohtus (Pärnu mnt 7, Tallinn 15082) 30 päeva jooksul arvates korralduse teatavaks tegemisest.

 

 

 

 

 

Edgar Savisaar

Linnapea

 

 

 

Toomas Sepp

Linnasekretär

 

 

 

Tallinna Linnavalitsuse 12. märts 2008

korralduse nr 435-k

LISA

 

 

 

Parkimistasu soodustuste saajad

 

 

 

 

 

 

Jrk

Parkimisloa taotleja

Parkimisala

Loa hind

Lubade

Kehtivusaja

 

nr

 

 

kroonides

arv

lõpp

 

1

Riigikogu Kantselei

Tallinn

1125.- kuu

(75%)

1

31.12.2008

 

2

Tallinna teenetemärgi kavaler

Nikolai Kormaðov

Tallinn

Tasuta

1

31.12.2008

 

3

Tallinna teenetemärgi kavaler

Dmitri Demjanov

Tallinn

Tasuta

1

31.12.2008

 

4

Tallinna teenetemärgi kavaler

Kaie Kõrb

Tallinn

Tasuta

1

31.12.2008

 

5

Endine Tallinna linnapea

Jüri Mõis

Tallinn

Tasuta

1

31.12.2008

 

6

Endine Tallinna Linnavolikogu

esimees Maret Maripuu

Tallinn

Tasuta

1

31.12.2008

 

7

Tallinna vapimärgi kavaler

Urmas Ott

Tallinn

Tasuta

1

31.12.2008

 

 

 

 

Toomas Sepp

Linnasekretär