Kasutaja  
Parool

Hea kasutaja!


Tallinna õigusaktide registris olevat teavet enam ei uuendata, siit leiate enne 17. septembrit 2020 vastu võetud aktid.

Ajakohased õigusaktid on kättesaadavad Tallinna õigusaktide infosüsteemis Teele.

Abi saate kasutajatoe telefonil 6411 511 või e-posti aadressil teeleabi@tallinnlv.ee.

Seosed
Redaktsioonid

Linnavolikogu istungid
Linnavalitsuse istungid
Tallinna põhimäärus
Riigi Teataja
RT ingliskeelsed tõlked


Lihtsa otsingu abil otsitakse vaikimisi kehtivaid õigusakte. Otsingu tulemusena ei kuvata õigusakte, mis üksnes muudavad teist õigusakti või tunnistavad selle kehtetuks. Samuti ei kuvata linnavalitsuse istungi protokolli väljavõtteid (päevakorrapunkte).
Valikute muutmisega saab otsida ka kehtetuid ja tulevikus jõustuvaid akte. Istungi protokollide väljavõtete ja muutvate aktide leidmiseks tuleb kasutada laiendatud otsingut.
NB! Korraldustele ja otsustele koostatakse redaktsioone alates 9. detsembrist 2009. Kehtiva redaktsiooni saamiseks tuleb korralduse juures oleva seoste lingi alt vaadata, kas korraldust on muudetud.


Lihtne otsing

Aktile    I    Prindi    I    PDF    I    Tagasi nimekirja
Akti päis
Liivalaia tn 30 äriruumide tasuta kasutusse andmine (Tallinna Liivalossi Lasteaed)
Tallinna Linnavalitsus 12.03.2008 korraldus number 423
Redaktsiooni kehtivus:12.03.2008 - ...

TALLINNA LINNAVALITSUS

 

 

KORRALDUS

 

 

 

 

 

Tallinn

12. märts 2008 nr 423-k

 

 

 

 

 

Liivalaia tn 30 äriruumide tasuta kasutusse andmine (Tallinna Liivalossi Lasteaed)

 

 

 

 

 

 

Võlaõigusseaduse § 13 lg 1 alusel ja kooskõlas Tallinna põhimääruse § 66 lg 4, Tallinna Linnavalitsuse 13. augusti 2003 määruse nr 72 punktiga 3 ja 13. augusti 2003 määruse nr 74 punktiga 3 ning arvestades Tallinna Haridusameti 8. jaanuari 2008 taotlust nr 6-2/29 ja Tallinna Liivalossi Lasteaia 15. jaanuari 2008 taotlust nr 4-11/2:

 

 

 

 

 

1. Tallinna Kesklinna Valitsusel lõpetada poolte kokkuleppel Tallinna linna ja Tallinna 64. Lasteaia (praegune Tallinna Liivalossi Lasteaed) vahel 1. juunil 2001 sõlmitud tähtajatu mitteeluruumi rendileping nr 03-2001066 Liivalaia tn 30 I korruse mitteeluruumidele nr 59-1 – 59-23 (inv pl) üldpinnaga 303,7 m2, tasuta kasutamiseks koolieelse lasteasutusena. 

2. Tallinna Kesklinna Valitsusel anda otsustuskorras Tallinna Liivalossi Lasteaia (registrikood 75018302) kasutusse tasuta ja tähtajatult Liivalaia tn 30 I korruse äriruumid nr 59-1 – 59-23, 61-1 – 61-11 (inv pl) üldpinnaga 487,6 m2 järgmistel tingimustel:

2.1 äriruume kasutatakse lasteaia ruumidena;

2.2 kasutaja tasub äriruumide kasutamise eest tasumisele kuuluvad kõrvalkulud (sh hooldus- ja halduskulud), maksud ja koormised;

2.3 äriruumide allkasutusse andmine on keelatud.

3. Tallinna Kesklinna Valitsusel teha korraldus teatavaks Tallinna Liivalossi Lasteaiale ja Tallinna Haridusametile.

4. Korraldust on võimalik vaidlustada Tallinna Halduskohtus (Pärnu mnt 7, Tallinn 15082) 30 päeva jooksul arvates korralduse teatavakstegemisest.

 

 

 

 

 

 

Edgar Savisaar

Linnapea

Toomas Sepp

 

Linnasekretär