Tallinna Linnavolikogu 06.03.2008 otsus number 42.
Tallinna Linnavolikogu 16. novembri 2006 otsuse nr 329 "Tallinna parkimise korralduse arengukava aastateks 2006 2014" muutmine

Akt muudab

Rea nr Pealkiri Vastuvõtja Liik Nr Lisa nr Vastuvõtmine Jõustumine Avaldamine
1 Tallinna parkimise korralduse arengukava aastateks 2006-2014 Tvk o 329 16.11.2006