Tallinna Linnavolikogu 06.03.2008 otsus number 42.
Tallinna Linnavolikogu 16. novembri 2006 otsuse nr 329 "Tallinna parkimise korralduse arengukava aastateks 2006 2014" muutmine

Akt viitab

Rea nr Pealkiri Vastuvõtja Liik Nr Lisa nr Vastuvõtmine Jõustumine Avaldamine
1 Tallinna arengudokumentide menetlemise kord Tvk m 5 09.02.2006 16.02.2006