Kasutaja  
Parool

Hea kasutaja!


Tallinna õigusaktide registris olevat teavet enam ei uuendata, siit leiate enne 17. septembrit 2020 vastu võetud aktid.

Ajakohased õigusaktid on kättesaadavad Tallinna õigusaktide infosüsteemis Teele.

Abi saate kasutajatoe telefonil 6411 511 või e-posti aadressil teeleabi@tallinnlv.ee.

Seosed
Redaktsioonid

Linnavolikogu istungid
Linnavalitsuse istungid
Tallinna põhimäärus
Riigi Teataja
RT ingliskeelsed tõlked


Lihtsa otsingu abil otsitakse vaikimisi kehtivaid õigusakte. Otsingu tulemusena ei kuvata õigusakte, mis üksnes muudavad teist õigusakti või tunnistavad selle kehtetuks. Samuti ei kuvata linnavalitsuse istungi protokolli väljavõtteid (päevakorrapunkte).
Valikute muutmisega saab otsida ka kehtetuid ja tulevikus jõustuvaid akte. Istungi protokollide väljavõtete ja muutvate aktide leidmiseks tuleb kasutada laiendatud otsingut.
NB! Korraldustele ja otsustele koostatakse redaktsioone alates 9. detsembrist 2009. Kehtiva redaktsiooni saamiseks tuleb korralduse juures oleva seoste lingi alt vaadata, kas korraldust on muudetud.


Lihtne otsing

Aktile    I    Prindi    I    PDF    I    Tagasi nimekirja
Akti päis
Linnavara valitseja muutmine ja valitsema volitatud asutuse määramine (Harju tn 34, Harju tn 38, Harju tn 44, Harju tn 46/Rüütli tn 15, Rüütli tn 7 kinnistud ja Harju tänava haljasala)
Tallinna Linnavalitsus 05.03.2008 korraldus number 393
Redaktsiooni kehtivus:05.03.2008 - ...

TALLINNA LINNAVALITSUS

 

KORRALDUS

 

 

Tallinn

5. märts 2008  nr 393-k

 

 

Linnavara valitseja muutmine ja valitsema volitatud asutuse määramine (Harju tn 34, Harju tn 38, Harju tn 44, Harju tn 46/Rüütli tn 15, Rüütli tn 7 kinnistud ja Harju tänava haljasala)

 

 

 

Tallinna põhimääruse § 65 lg 5 alusel ja kooskõlas Tallinna Linnavolikogu 27. novembri 1997 määrusega nr 56 kinnitatud Linnavara valitsemise korra punktidega 5.4, 6, 15 ja 17:

 

 

1. Tallinna Kesklinna Valitsusel anda oma valitsemiselt ja bilansist Tallinna Kommunaalameti valitsemisele ja ameti hallatava asutuse Kadrioru Park valdusesse ja bilanssi järgmised kinnistud:

1.1 asukoht  Harju tn 34, kinnistusregistri registriosa nr 60501, katastritunnus – 78401:101:0900,

pindala  699 m²;

1.2 asukoht  Harju tn 38, kinnistusregistri registriosa nr 46401, katastritunnus – 78401:101:0780,

pindala  364 m²;

1.3 asukoht  Harju tn 44, kinnistusregistri registriosa nr 19461401, katastritunnus 78401:101:0630,

pindala  218 m²;

1.4 asukoht  Harju tn 46/ Rüütli tn 15, kinnistusregistri registriosa nr 28001, katastritunnus 78401:101:0600, pindala  496 m²;

1.5 asukoht Rüütli tn 7, kinnistusregistri registriosa nr 291501, katastritunnus – 78401:101:1500,

pindala – 91 m².

2. Tallinna Kommunaalametil anda oma bilansist ameti hallatava asutuse Kadrioru Park valdusesse ja bilanssi Harju tänava haljasala rajatised vastavalt lisale.

3. Linnavara üleandmine ja vastuvõtmine vormistada aktiga.

4. Tallinna Linnakantseleil teha korraldus teatavaks Tallinna Kesklinna Valitsusele, Tallinna Maa-ametile, Tallinna Kommunaalametile ja linna asutusele Kadrioru Park.

5. Korraldust on võimalik vaidlustada Tallinna Halduskohtus (Pärnu mnt 7, Tallinn 15082) 30 päeva jooksul arvates korralduse teatavakstegemisest.

 

 

 

 

 

Edgar Savisaar

Linnapea

Toomas Sepp

 

Linnasekretär

 

 

 

Tallinna Linnavalitsuse 5. märtsi 2008

korralduse nr 393-k

LISA

 

Harju tänava haljasala rajatised

 

 

 

Jrk

Vara nimetus

Ühik

Maht

Maksumus

 

nr.

 

 

 

 

 

 

1. Vesivarustus ja kanalisatsioon

 

 

 

 

1

Kanalisatsiooni plastiktoru PVC110x3,2 SN8

m

30

165 530,83

 

2

Kanalisatsiooni plastiktoru PVC160x4,7 SN8

m

62

371 587,56

 

3

Kanalisatsiooni plastiktoru PVC 200x4,9 SN8

m

71

466 053,64

 

4

Kanalisatsiooni kontrollkaev PEH 400/315

kompl

11

46 129,60

 

5

Kanalisatsiooni restkaev PEH 500/315, settepesa 0,65m

kompl

2

7 338,80

 

6

Kaevuluuk malmist 25T

tk

8

16 774,40

 

7

Kaevuluuk malmist 40T

tk

3

6 290,40

 

8

Drenaažkaev 315/200 settepesaga 0,2m

kompl

1

3 669,40

 

9

Liiva eralduskaev haisulukuga D=950, h=900, fertil, E0,6

kompl

1

7 496,06

 

10

Restkanal faserfix, sisemine laius 150mm, L=3m, lukustatava restiga A15, Hauraton

kompl

2

9 435,60

 

11

Restkanal faserfix, sisemine laius 150mm, L=9m, lukustatava restiga A15, Hauraton

kompl

1

14 153,40

 

12

Rekonstrueeritavad sadevetekaevud D=1000mm

tk

1

12 580,80

 

13

Plasttoru PE PN10 63x5,8

m

30

71 348,86

 

14

Plasttoru PE PN10 40x3,7

m

15

32 821,21

 

15

Plasttoru PE PN10 32x2,9

m

48

100 459,78

 

16

Plasttoru PE PN10 25x2,3

m

75

149 833,13

 

17

Kummikiilsiiber DN50 pikendusvarda ja kapega

kompl

1

5 242,00

 

18

Kummikiilsiiber DN25 pikendusvarda ja kapega

kompl

1

4 717,80

 

19

Sadul 100x50

tk

1

995,98

 

20

Veemõõdusõlm DN32 koos mõõtjaga

kompl

1

5 242,00

 

21

Kastmiskaevude kaevud Gardena

kompl

5

4 979,90

 

22

Liitumispunktid

kompl

1

209 680,00

 

 

Kokku vesivarustus ja kanalisatsioon:

 

 

1 712 361,15

 

 

2. Teed, tugimüürid, trepid

 

 

 

 

1

Pandus  punasest graniitparkettkivist 80x140x220mm

25

215 682,09

 

2

Hallist graniitsõelmetest kate h=30mm

954

605 105,03

 

3

Hallist graniitplaadist sillutis

56

410 972,80

 

4

Punasest graniitsõelmetest  kate (liuvälja all)

660

418 626,12

 

5

Metallääris graniitsõelmetest katte ja murukatte vahele

m

86

51 392,57

 

6

Metallist nurkprofiil 100x100x8mm jäätise kohviku puitterrassi ja graniitsõelmetest katte vahele

m

40,5

16 984,08

 

7

Punase graniitkillustikuga  (geotekstiil, tihendatud pinnas)

53

11 946,52

 

8

Betoonist tugimüüri vundament

m

344

2 897 458,89

 

9

Betoonist tugimüür paksusega 0,3m ja 0,6m

24,4

282 669,61

 

10

Murtud paest tugimüür paksusega 0,3m

6

31 389,10

 

11

Tugimüüri katteplaadid murtud paekivist

m

32

83 872,00

 

12

Murtud paest tugimüür paksusega 0,6m

72

376 669,15

 

13

Tugimüüri katteplaadid murtud paekivist

m

80

209 680,00

 

14

Fibo plokkidest tugimüür

138,97

1 728 661,59

 

15

Graniitplokkidest trepp, 2x5 astet, astme mõõtmed 150x300mm, trepi laius 3000mm

kompl

1

100 781,18

 

16

Graniitplokkidest trepp, 3 astet, astme mõõtmed 150x300mm, trepi laius 3000mm

kompl

3

369 872,25

 

17

Graniitplokkidest trepp, 3 astet, astme mõõtmed 150x300mm, trepi laius 3620mm

kompl

1

139 695,11

 

18

Graniitplokkidest trepp, 3 astet, astme mõõtmed 150x300mm, trepi laius 6400mm

kompl

1

226 692,31

 

19

Terrasside puitkate (IPE-puit) koos talastikuga

195

603 092,10

 

20

Pandus  punasest graniitparkettkivist 80x140x220mm

8,5

73 331,91

 

21

Murtud paekivist kahepoolne müür

22

145 077,59

 

22

Tugimüürile ankrud

kompl

1

33 339,12

 

23

Metallääris graniitsõelmetest katte ja peenarde vahele

m

724

204 941,23

 

24

Metallpiire betoonist tugimüürile

kompl

1

51 698,18

 

 

Kokku teed tugimüürid, trepid:

 

 

9 289 630,53

 

 

3. Veekogud, kompressori-, pumba- ja filtriruum

 

 

 

 

1

Roostevabast metallist anum 2400x3000x500mm koos niššiga 105x250mm valgusti jaoks

tk

2

726 651,70

 

2

Roostevabast metallist anum 3000x3000x500mm koos niššiga 105x250mm valgusti jaoks

tk

1

433 142,79

 

3

Roostevabast metallist anum 2400x2400x500mm koos niššiga 105x250mm valgusti jaoks

tk

1

412 588,91

 

4

Roostevabast metallist anum 1800x2400x500mm koos niššiga 105x250mm valgusti jaoks

tk

1

327 382,92

 

5

Pumba- ja filtriruum (6,7x14,0m kõrgus 2,06m)

tk

1

1 319 469,06

 

6

Pumba- ja filtriruumi ventilatsioon

kompl.

1

24 810,39

 

7

Basseinitehnika ( pump, filter, kompressor, torustik)

kompl

1

386 477,98

 

 

Kokku veekogud, kompressori-, pumba- ja filtriruum:

 

 

3 630 523,75

 

 

4.Vertikaalplaneerimine, haljastus ja istutused

 

 

 

 

1

Planeeritud ja tihendatud pinnas

5 000

830 332,80

 

2

Murupind

1 218

114 925,61

 

3

Ronitaimede kinnitustrossid

tk

1

20 443,80

 

4

Siirdemuru

778

36 704,48

 

5

Mägimänd "Mops"

tk

14

33 000,49

 

6

Läikiv Tuhkpuu

tk

1 757

466 520,18

 

7

Roniv Hortensia

tk

8

4 270,13

 

8

Harilik metsviinapuu

tk

7

2 181,72

 

9

Siberi iiris "Vevety Queen"

tk

71

23 660,29

 

10

Kastevars Luht

tk

214

89 870,94

 

11

Päevaliilia, Aed "Elaine Strutt"

tk

45

10 020,61

 

12

Päevaliilia, Aed "Hall`s Pink"

tk

24

5 344,32

 

13

Salvei, Mets "Mainach"

tk

57

10 541,45

 

14

Siilikübar, Purpur "White Swan"

tk

24

8 922,30

 

15

Siilikübar, Purpur "Magnus"

tk

23

11 415,19

 

16

Tähtputk, Suur "Ruby Wedding"

tk

36

8 356,17

 

17

Nartsiss

tk

1 736

36 036,44

 

18

Tulp

tk

1 000

20 758,32

 

 

Kokku haljastus ja istutused:

 

 

1 733 305,24

 

 

5.Väikevormid, teisaldatavad mänguvahendid

 

 

 

 

1

Istepink kaarega koosneb kuuest moodulist (eriprojekt)

tk

2

212 615,52

 

2

Mänguvahend: Axiom, Scalene art.160205-1, 12

tk

1

141 743,68

 

3

Mänguvahend: Galaxy, Supernova art.GXY916

tk

3

258 642,69

 

4

Ronitaimede nelinurk toestus

tk

2

68 146,00

 

5

Haljasala projekt

tk

1

1 293 288,60

 

6

Konserveeritud varemed (killustikalus ja liivaga täitmine)

4385

2 096 768,55

 

7

Komplektalajaam HEKA ISA

kompl

1

765 961,04

 

8

20kV kaablid 3x240

m

90

113 227,20

 

9

0,4kV kaablid 4x150/41

m

130

27 258,40

 

10

Reservtorud

m

82,5

27 677,76

 

11

Liitumistasu Eesti Energiaga

obj

1

156 000,00

 

 

Kokku väikevormid ja mänguvahendid:

 

 

5 161 329,44

 

 

6. Väheväärtuslik vara

 

 

 

 

1

Istepink statsionaarne "Sofa"

tk

2

          40 887,60

 

2

Istepingid tugimüüridel (pingi mõõtmed 2005x450mm)

tk

3

          14 153,40

 

3

Lamamistool (800x1500mm)

tk

23

        367 988,40

 

4

Prügikast (eriprojekt)

tk

14

        158 371,30

 

5

Prügikast (eriprojekt)

tk

4

          42 523,10

 

6

Lillekonteiner tüüp Kubis Terra Cotta, (mõõdud 360x360mm, h=950mm, viimistlus terrakota)

tk

7

          17 191,87

 

7

Mänguvahend: Axiom, Pallo art.160001 sinine

tk

4

          36 144,64

 

8

Mänguvahend: Axiom, Pallo art.160002 oranž

tk

4

          36 144,64

 

9

Mänguvahend: Moments, Zaggy art.M134

tk

1

          15 445,97

 

10

Mänguvahend: Moments, Crazy Scrambler art.M130

tk

1

          14 669,11

 

11

Ronitaimede toetusvärav

tk

7

        122 670,98

 

 

Kokku väheväärtuslik vara:

 

 

        866 191,01

 

 

Objekt kokku:

 

 

   22 393 341,12

 

 

 

 

 

Toomas Sepp

Linnasekretär