Tallinna Linnavolikogu 30. juuni 2004 määruse nr 29 "Alkohoolse joogi jaemüügi ja reklaami piirangute ja kitsenduste kehtestamine Tallinnas ning Tallinna Linnavolikogu 27. jaanuari 2000 määruse nr 4 kehtetuks tunnistamine"

Tallinna Linnavolikogu 06.03.2008 määrus number 11
jõustumine 13.03.2008
Kehtetuks tunnistamine 01.10.2008
Redaktsiooni kehtivus 13.03.2008 - ...

KEHTETU:

Tvk m 18.09.2008 nr 30 jõust. 01.10.2008

 

TALLINNA LINNAVOLIKOGU

 

MÄÄRUS

 

 

Tallinn

6. märts 2008 nr 11

 

 

Tallinna Linnavolikogu 30. juuni 2004 määruse nr 29 “Alkohoolse joogi jaemüügi ja reklaami piirangute ja kitsenduste kehtestamine Tallinnas ning Tallinna Linnavolikogu 27. jaanuari 2000 määruse nr 4 kehtetuks tunnistamine“ muutmine

 

 

 

Alkoholiseaduse § 42 lõike 1 punkti 2 ja rahandusministri 7. aprilli 2004 määruse nr 66 alusel kooskõlas Euroopa Liidu liikmesriikide tollikontrollitsoonides asuvate kaupluste tegevusega ning arvestades Inflight Service Estonia Eesti Osaühingu 15. veebruari 2008 taotlust ning asjaolu, et erisus ei kahjusta avalikku korda Tallinnas.

 

 

§ 1.  Tallinna Linnavolikogu 30. juuni 2004 määruses nr 29 “Alkohoolse joogi jaemüügi ja reklaami piirangute ja kitsenduste kehtestamine Tallinnas ning Tallinna Linnavolikogu 27. jaanuari 2000 määruse nr 4 kehtetuks tunnistamine“ tehakse järgmine muudatus:

1) määrust täiendatakse punktiga 12 järgmises sõnastuses:

 “12. Punktis 1 nimetatud piirang ei kehti piiri- ja/või tollikontrollitsoonis asuvates kauplustes alkohoolse joogi jaemüügil Eestist väljuvatele isikutele.“.

§ 2.  Määruse jõustumine

Määrus jõustub 13. märtsil 2008.

 

 

 

 

Toomas Vitsut

Tallinna Linnavolikogu esimees