Kasutaja  
Parool

Hea kasutaja!


Tallinna õigusaktide registris olevat teavet enam ei uuendata, siit leiate enne 17. septembrit 2020 vastu võetud aktid.

Ajakohased õigusaktid on kättesaadavad Tallinna õigusaktide infosüsteemis Teele.

Abi saate kasutajatoe telefonil 6411 511 või e-posti aadressil teeleabi@tallinnlv.ee.

Seosed
Akt muudab
 
Tvk m 30.06.2004 nr 29
Akti tunnistab kehtetuks
 
Tvk m 18.09.2008 nr 30
Redaktsioonid

Linnavolikogu istungid
Linnavalitsuse istungid
Tallinna põhimäärus
Riigi Teataja
RT ingliskeelsed tõlked


Lihtsa otsingu abil otsitakse vaikimisi kehtivaid õigusakte. Otsingu tulemusena ei kuvata õigusakte, mis üksnes muudavad teist õigusakti või tunnistavad selle kehtetuks. Samuti ei kuvata linnavalitsuse istungi protokolli väljavõtteid (päevakorrapunkte).
Valikute muutmisega saab otsida ka kehtetuid ja tulevikus jõustuvaid akte. Istungi protokollide väljavõtete ja muutvate aktide leidmiseks tuleb kasutada laiendatud otsingut.
NB! Korraldustele ja otsustele koostatakse redaktsioone alates 9. detsembrist 2009. Kehtiva redaktsiooni saamiseks tuleb korralduse juures oleva seoste lingi alt vaadata, kas korraldust on muudetud.


Lihtne otsing

Aktile    I    Prindi    I    PDF    I    Tagasi nimekirja
Akti päis
Tallinna Linnavolikogu 30. juuni 2004 määruse nr 29 "Alkohoolse joogi jaemüügi ja reklaami piirangute ja kitsenduste kehtestamine Tallinnas ning Tallinna Linnavolikogu 27. jaanuari 2000 määruse nr 4 kehtetuks tunnistamine"
Tallinna Linnavolikogu 06.03.2008 määrus number 11
Jõustumine:13.03.2008
Kehtetuks tunnistamine:01.10.2008
Redaktsiooni kehtivus:13.03.2008 - ...

KEHTETU:

Tvk m 18.09.2008 nr 30 jõust. 01.10.2008

 

TALLINNA LINNAVOLIKOGU

 

MÄÄRUS

 

 

Tallinn

6. märts 2008 nr 11

 

 

Tallinna Linnavolikogu 30. juuni 2004 määruse nr 29 “Alkohoolse joogi jaemüügi ja reklaami piirangute ja kitsenduste kehtestamine Tallinnas ning Tallinna Linnavolikogu 27. jaanuari 2000 määruse nr 4 kehtetuks tunnistamine“ muutmine

 

 

 

Alkoholiseaduse § 42 lõike 1 punkti 2 ja rahandusministri 7. aprilli 2004 määruse nr 66 alusel kooskõlas Euroopa Liidu liikmesriikide tollikontrollitsoonides asuvate kaupluste tegevusega ning arvestades Inflight Service Estonia Eesti Osaühingu 15. veebruari 2008 taotlust ning asjaolu, et erisus ei kahjusta avalikku korda Tallinnas.

 

 

§ 1.  Tallinna Linnavolikogu 30. juuni 2004 määruses nr 29 “Alkohoolse joogi jaemüügi ja reklaami piirangute ja kitsenduste kehtestamine Tallinnas ning Tallinna Linnavolikogu 27. jaanuari 2000 määruse nr 4 kehtetuks tunnistamine“ tehakse järgmine muudatus:

1) määrust täiendatakse punktiga 12 järgmises sõnastuses:

 “12. Punktis 1 nimetatud piirang ei kehti piiri- ja/või tollikontrollitsoonis asuvates kauplustes alkohoolse joogi jaemüügil Eestist väljuvatele isikutele.“.

§ 2.  Määruse jõustumine

Määrus jõustub 13. märtsil 2008.

 

 

 

 

Toomas Vitsut

Tallinna Linnavolikogu esimees