Kasutaja  
Parool

Hea kasutaja!


Tallinna õigusaktide registris olevat teavet enam ei uuendata, siit leiate enne 17. septembrit 2020 vastu võetud aktid.

Ajakohased õigusaktid on kättesaadavad Tallinna õigusaktide infosüsteemis Teele.

Abi saate kasutajatoe telefonil 6411 511 või e-posti aadressil teeleabi@tallinnlv.ee.

Seosed
Redaktsioonid

Linnavolikogu istungid
Linnavalitsuse istungid
Tallinna põhimäärus
Riigi Teataja
RT ingliskeelsed tõlked


Lihtsa otsingu abil otsitakse vaikimisi kehtivaid õigusakte. Otsingu tulemusena ei kuvata õigusakte, mis üksnes muudavad teist õigusakti või tunnistavad selle kehtetuks. Samuti ei kuvata linnavalitsuse istungi protokolli väljavõtteid (päevakorrapunkte).
Valikute muutmisega saab otsida ka kehtetuid ja tulevikus jõustuvaid akte. Istungi protokollide väljavõtete ja muutvate aktide leidmiseks tuleb kasutada laiendatud otsingut.
NB! Korraldustele ja otsustele koostatakse redaktsioone alates 9. detsembrist 2009. Kehtiva redaktsiooni saamiseks tuleb korralduse juures oleva seoste lingi alt vaadata, kas korraldust on muudetud.


Lihtne otsing

Aktile    I    Prindi    I    PDF    I    Tagasi nimekirja
Akti päis
Alasi tn 6 äriruumide tasuta kasutusse andmine (Põhja-Tallinna Valitsus)
Tallinna Linnavalitsus 27.02.2008 korraldus number 317
Redaktsiooni kehtivus:27.02.2008 - ...

TALLINNA LINNAVALITSUS

 

KORRALDUS

 

 

Tallinn

27. veebruar 2008 nr 317-k

 

 

Alasi tn 6 äriruumide tasuta kasutusse andmine

(Põhja-Tallinna Valitsus)

 

 

 

Tallinna põhimääruse § 66 lg 4, Tallinna Linnavalitsuse 13. augusti 2003 määruse nr 72 punkti 3 ja 13. augusti 2003 määruse nr 74 punkti 3 alusel ning arvestades MTÜ Pro Civitas 3. detsembri 2007 kirja nr T/12-1 ja Põhja-Tallinna Valitsuse 8. jaanuari 2008 kirja nr 1-9/40 :

 

 

1. Tallinna Elamumajandusametil anda otsustuskorras Põhja-Tallinna Valitsuse (registrikood 75017745) kasutusse tasuta ja tähtajatult Alasi tn 6 hoone parema tiiva soklikorrusel asuvad äriruumid nr 60 – 65 (inv pl) üldpinnaga 182,9 m² järgmistel tingimustel:

1.1 äriruume kasutatakse psühholoogilise ja sotsiaalse nõustamisteenuse osutamiseks, vähese konkurentsivõimega inimeste aktiviseerimiseks läbi erinevate tegevuste ning ettevõtete ja töötajate nõustamiseks (kollektiivsete) koondamiste korral;

1.2 kasutaja tasub äriruumide kasutamise eest tasumisele kuuluvad halduritasu, kõrvalkulud, maksud ja koormised;

1.3 äriruumide allkasutusse andmine on lubatud MTÜ-le Pro Civitas (regisrikood 80260784) punktis 1.1 nimetatud tegevuste korraldamiseks.

2. Tallinna Elamumajandusametil teha korraldus teatavaks Põhja-Tallinna Valitsusele ja MTÜ-le Pro Civitas.

3. Korraldust on võimalik vaidlustada Tallinna Halduskohtus (Pärnu mnt 7, Tallinn 15082) 30 päeva jooksul arvates korralduse teatavakstegemisest.

 

 

 

 

 

Edgar Savisaar

Linnapea

Toomas Sepp

 

Linnasekretär