Tallinna linna infotehnoloogia nõukogu koosseisu kinnitamine

Tallinna Linnavalitsus 27.02.2008 korraldus number 315
Kehtetuks tunnistamine 15.01.2014
Redaktsiooni kehtivus - 15.01.2014

AKTI TUNNISTAB KEHTETUKS:
Tlv k 15.01.2014 nr 51

 

TALLINNA LINNAVALITSUS

 

KORRALDUS

 

 

Tallinn

27. veebruar 2008 nr 315-k

 

 

Tallinna linna infotehnoloogia nõukogu koosseisu kinnitamine

 

 

 

Kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 30 lg 1 p 3, Tallinna põhimääruse § 501 lg 2 ja Tallinna Linnavalitsuse 7. märtsi 2001 määrusega nr 49 kinnitatud Tallinna linna infotehnoloogia nõukogu põhimääruse punktide 2.2 ja 2.4 alusel.

 

 

     

1. Kinnitada Tallinna linna infotehnoloogia nõukogu koosseis järgnevalt:

Esimees:             Edgar Savisaar             linnapea;

Aseesimees:        Jaanus Mutli                 abilinnapea;

                          Taavi Aas                    abilinnapea;

Liikmed:             Merike Martinson        abilinnapea;

                          Kaia Jäppinen              abilinnapea;

                          Kaarel – Mati Halla      linnakantselei arendusdirektor;

                          Tarmo Lausing             linnavolikogu aseesimees;

                          Toomas Sepp              linnasekretär;

                         Margus Püüa                Majandus- ja Kommunikatsiooniministeeriumi riigi infosüsteemide osakonna juhataja;

                         Raivo Vallner               Maa-ameti peadirektori I asetäitja;

                         Valdur Laid                  Elion Ettevõtted Aktsiaseltsi juhatuse esimees;

                         Urmas Kõlli                 AS Datel juhatuse liige;

                         Rein Rebane                AS Spin TEK juhatuse liige;

                         Ain Rasva                    Eesti   Ühispanga asepresident, IT-valdkonna juht;

                         Andres Keevallik         Tallinna Tehnikaülikooli arendusprorektor;

                         Kalle Tammemäe         Eesti Infotehnoloogia Kolledþi rektor;

Sekretär:            Väino Olev                  linnakantselei infotehnoloogia direktor.

2. Tallinna Linnakantseleil teha korraldus teatavaks punktis 1 nimetatud isikutele.

 

 

Edgar Savisaar

Linnapea

Toomas Sepp

 

Linnasekretär