Kasutaja  
Parool

Hea kasutaja!


Tallinna õigusaktide registris olevat teavet enam ei uuendata, siit leiate enne 17. septembrit 2020 vastu võetud aktid.

Ajakohased õigusaktid on kättesaadavad Tallinna õigusaktide infosüsteemis Teele.

Abi saate kasutajatoe telefonil 6411 511 või e-posti aadressil teeleabi@tallinnlv.ee.

Seosed
Redaktsioonid

Linnavolikogu istungid
Linnavalitsuse istungid
Tallinna põhimäärus
Riigi Teataja
RT ingliskeelsed tõlked


Lihtsa otsingu abil otsitakse vaikimisi kehtivaid õigusakte. Otsingu tulemusena ei kuvata õigusakte, mis üksnes muudavad teist õigusakti või tunnistavad selle kehtetuks. Samuti ei kuvata linnavalitsuse istungi protokolli väljavõtteid (päevakorrapunkte).
Valikute muutmisega saab otsida ka kehtetuid ja tulevikus jõustuvaid akte. Istungi protokollide väljavõtete ja muutvate aktide leidmiseks tuleb kasutada laiendatud otsingut.
NB! Korraldustele ja otsustele koostatakse redaktsioone alates 9. detsembrist 2009. Kehtiva redaktsiooni saamiseks tuleb korralduse juures oleva seoste lingi alt vaadata, kas korraldust on muudetud.


Lihtne otsing

Aktile    I    Prindi    I    PDF    I    Tagasi nimekirja
Akti päis
Tallinna linna infotehnoloogia nõukogu koosseisu kinnitamine
Tallinna Linnavalitsus 27.02.2008 korraldus number 315
Redaktsiooni kehtivus: - 15.01.2014

AKTI TUNNISTAB KEHTETUKS:
Tlv k 15.01.2014 nr 51

 

TALLINNA LINNAVALITSUS

 

KORRALDUS

 

 

Tallinn

27. veebruar 2008 nr 315-k

 

 

Tallinna linna infotehnoloogia nõukogu koosseisu kinnitamine

 

 

 

Kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 30 lg 1 p 3, Tallinna põhimääruse § 501 lg 2 ja Tallinna Linnavalitsuse 7. märtsi 2001 määrusega nr 49 kinnitatud Tallinna linna infotehnoloogia nõukogu põhimääruse punktide 2.2 ja 2.4 alusel.

 

 

     

1. Kinnitada Tallinna linna infotehnoloogia nõukogu koosseis järgnevalt:

Esimees:             Edgar Savisaar             linnapea;

Aseesimees:        Jaanus Mutli                 abilinnapea;

                          Taavi Aas                    abilinnapea;

Liikmed:             Merike Martinson        abilinnapea;

                          Kaia Jäppinen              abilinnapea;

                          Kaarel – Mati Halla      linnakantselei arendusdirektor;

                          Tarmo Lausing             linnavolikogu aseesimees;

                          Toomas Sepp              linnasekretär;

                         Margus Püüa                Majandus- ja Kommunikatsiooniministeeriumi riigi infosüsteemide osakonna juhataja;

                         Raivo Vallner               Maa-ameti peadirektori I asetäitja;

                         Valdur Laid                  Elion Ettevõtted Aktsiaseltsi juhatuse esimees;

                         Urmas Kõlli                 AS Datel juhatuse liige;

                         Rein Rebane                AS Spin TEK juhatuse liige;

                         Ain Rasva                    Eesti   Ühispanga asepresident, IT-valdkonna juht;

                         Andres Keevallik         Tallinna Tehnikaülikooli arendusprorektor;

                         Kalle Tammemäe         Eesti Infotehnoloogia Kolledþi rektor;

Sekretär:            Väino Olev                  linnakantselei infotehnoloogia direktor.

2. Tallinna Linnakantseleil teha korraldus teatavaks punktis 1 nimetatud isikutele.

 

 

Edgar Savisaar

Linnapea

Toomas Sepp

 

Linnasekretär