Kasutaja  
Parool

Hea kasutaja!


Tallinna õigusaktide registris olevat teavet enam ei uuendata, siit leiate enne 17. septembrit 2020 vastu võetud aktid.

Ajakohased õigusaktid on kättesaadavad Tallinna õigusaktide infosüsteemis Teele.

Abi saate kasutajatoe telefonil 6411 511 või e-posti aadressil teeleabi@tallinnlv.ee.

Seosed
Redaktsioonid

Linnavolikogu istungid
Linnavalitsuse istungid
Tallinna põhimäärus
Riigi Teataja
RT ingliskeelsed tõlked


Lihtsa otsingu abil otsitakse vaikimisi kehtivaid õigusakte. Otsingu tulemusena ei kuvata õigusakte, mis üksnes muudavad teist õigusakti või tunnistavad selle kehtetuks. Samuti ei kuvata linnavalitsuse istungi protokolli väljavõtteid (päevakorrapunkte).
Valikute muutmisega saab otsida ka kehtetuid ja tulevikus jõustuvaid akte. Istungi protokollide väljavõtete ja muutvate aktide leidmiseks tuleb kasutada laiendatud otsingut.
NB! Korraldustele ja otsustele koostatakse redaktsioone alates 9. detsembrist 2009. Kehtiva redaktsiooni saamiseks tuleb korralduse juures oleva seoste lingi alt vaadata, kas korraldust on muudetud.


Lihtne otsing

Aktile    I    Prindi    I    PDF    I    Tagasi nimekirja
Akti päis
Tallinna Linnavalitsuse sise- ja territoriaalmerre ehitamise ja meres maa omandamise võimaluste selgitamise alatise komisjoni koosseisu kinnitamine
Tallinna Linnavalitsus 27.02.2008 korraldus number 314
Redaktsiooni kehtivus: - 24.01.2018

 Redaktsioonid

AKTI TUNNISTAB KEHTETUKS:
Tlv k 24.01.2018 nr 100

REDAKTSIOON:
Tlv k 23.03.2016 nr 432

Tlv k 12.12.2012 nr 1715
Tlv k 04.05.2011 nr 752
Tlv k 23.12.2009 nr 2150

 

TALLINNA LINNAVALITSUS

 

KORRALDUS

 

 

Tallinn

27. veebruar 2008 nr 314-k

 

 

Tallinna Linnavalitsuse sise- ja territoriaalmerre ehitamise ja meres maa omandamise võimaluste selgitamise alatise komisjoni koosseisu kinnitamine

 

 

 

Tallinna põhimääruse § 501 lg 2 alusel ja tulenevalt Tallinna Linnavolikogu 7. veebruari 2008 otsusest nr 23 „Ülesande andmine Tallinna Linnavalitsusele” ning Tallinna Linnavalitsuse
27. veebruari 2008 määrusest nr 18 “Tallinna Linnavalitsuse alatise komisjoni moodustamine sise- ja territoriaalmerre  ehitamise ja meres maa omandamise võimaluste selgitamiseks ning komisjoni põhimääruse kinnitamine”:

 

 

     

1. Kinnitada Tallinna Linnavalitsuse sise- ja territoriaalmerre ehitamise ja meres maa omandamise võimaluste selgitamise alatise komisjoni koosseis järgmiselt:

 

Esimees:           Eha Võrk                     Tallinna abilinnapea;

Liikmed:            Märt Sults                    Riigikogu liige;
(Tlv k 23.03.2016 nr 432)

                         Taavi Aas                     Tallinna abilinnapea;

(Kehtetu - Tlv k 04.05.2011 nr 752 - Deniss Boroditš -Tallinna abilinnapea)

Sekretär:          Helena Koorts              Tallinna Linnavaraameti linnamaade ja maakorralduse osakonna juhtivspetsialist

(Tlv k 23.03.2016 nr 432)

2. Tallinna Linnakantseleil teha korraldus teatavaks punktis 1 nimetatud isikutele.

3. Korraldust rakendatakse alates 3. märtsist 2008.

 

 

 

 

 

Edgar Savisaar

Linnapea

Toomas Sepp

 

Linnasekretär