Tallinna Linnavalitsuse määruste kehtetuks tunnistamine

Tallinna Linnavalitsus 27.02.2008 määrus number 19
jõustumine 03.03.2008

Redaktsiooni kehtivus 03.03.2008 - ...

 

TALLINNA LINNAVALITSUS

 

 

MÄÄRUS

 

 

 

 

 

Tallinn

27. veebruar 2008 nr 19

 

 

 

 

 

Tallinna Linnavalitsuse määruste kehtetuks tunnistamine

 

 

 

 

 

 

Määrus kehtestatakse Kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 30 lg 1 p 3, Tallinna põhimääruse § 501 lg 2 alusel ja kooskõlas Tallinna Linnavalitsuse 7. märtsi 2001 määrusega nr 49 kinnitatud Tallinna linna infotehnoloogia nõukogu põhimääruse punktiga 2.2.

 

 

 

 

 

§ 1.  Tunnistada kehtetuks Tallinna Linnavalitsuse:

1) 7. märtsi 2001 määruse nr 49 “Tallinna linna infotehnoloogia nõukogu põhimääruse ning koosseisu kinnitamine“ punkt 2 ja sellega kinnitatud lisa 2;

2) 28. novembri 2001 määrus nr 124 “Tallinna Linnavalitsuse 7. märtsi 2001 määruse nr 49 muutmine“;

3) 27. veebruari 2002 määrus nr 22 “Tallinna Linnavalitsuse 7. märtsi 2001 määruse nr 49 muutmine“;

4) 7. mai 2003 määrus nr 40 “Tallinna Linnavalitsuse 7. märtsi 2001 määruse nr 49 muutmine“;

5) 4. augusti 2004 määrus nr 68 “Tallinna linna infotehnoloogia nõukogu koosseisu muutmine“;

6) 15. detsembri 2004 määruse nr 101 “Tallinna linna infotehnoloogia nõukogu põhimääruse ja koosseisu muutmine“ punkt 2;

7) 22. juuni 2005 määrus nr 75 “Tallinna linna infotehnoloogia nõukogu koosseisu muutmine“;

8) 8. veebruari 2006 määruse nr 13 “Tallinna linna infotehnoloogia nõukogu põhimääruse ja koosseisu muutmine“ § 2.

§ 2.  Määrus jõustub 3. märtsil 2008.

 

 

 

 

 

Edgar Savisaar

Linnapea

Toomas Sepp

 

Linnasekretär