Kasutaja  
Parool

Hea kasutaja!


Tallinna õigusaktide registris olevat teavet enam ei uuendata, siit leiate enne 17. septembrit 2020 vastu võetud aktid.

Ajakohased õigusaktid on kättesaadavad Tallinna õigusaktide infosüsteemis Teele.

Abi saate kasutajatoe telefonil 6411 511 või e-posti aadressil teeleabi@tallinnlv.ee.

Seosed
Redaktsioonid

Linnavolikogu istungid
Linnavalitsuse istungid
Tallinna põhimäärus
Riigi Teataja
RT ingliskeelsed tõlked


Lihtsa otsingu abil otsitakse vaikimisi kehtivaid õigusakte. Otsingu tulemusena ei kuvata õigusakte, mis üksnes muudavad teist õigusakti või tunnistavad selle kehtetuks. Samuti ei kuvata linnavalitsuse istungi protokolli väljavõtteid (päevakorrapunkte).
Valikute muutmisega saab otsida ka kehtetuid ja tulevikus jõustuvaid akte. Istungi protokollide väljavõtete ja muutvate aktide leidmiseks tuleb kasutada laiendatud otsingut.
NB! Korraldustele ja otsustele koostatakse redaktsioone alates 9. detsembrist 2009. Kehtiva redaktsiooni saamiseks tuleb korralduse juures oleva seoste lingi alt vaadata, kas korraldust on muudetud.


Lihtne otsing

Aktile    I    Prindi    I    PDF    I    Tagasi nimekirja
Akti päis
Tallinna Linnavalitsuse määruste kehtetuks tunnistamine
Tallinna Linnavalitsus 27.02.2008 määrus number 19
Jõustumine:03.03.2008
Redaktsiooni kehtivus:03.03.2008 - ...

 

TALLINNA LINNAVALITSUS

 

 

MÄÄRUS

 

 

 

 

 

Tallinn

27. veebruar 2008 nr 19

 

 

 

 

 

Tallinna Linnavalitsuse määruste kehtetuks tunnistamine

 

 

 

 

 

 

Määrus kehtestatakse Kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 30 lg 1 p 3, Tallinna põhimääruse § 501 lg 2 alusel ja kooskõlas Tallinna Linnavalitsuse 7. märtsi 2001 määrusega nr 49 kinnitatud Tallinna linna infotehnoloogia nõukogu põhimääruse punktiga 2.2.

 

 

 

 

 

§ 1.  Tunnistada kehtetuks Tallinna Linnavalitsuse:

1) 7. märtsi 2001 määruse nr 49 “Tallinna linna infotehnoloogia nõukogu põhimääruse ning koosseisu kinnitamine“ punkt 2 ja sellega kinnitatud lisa 2;

2) 28. novembri 2001 määrus nr 124 “Tallinna Linnavalitsuse 7. märtsi 2001 määruse nr 49 muutmine“;

3) 27. veebruari 2002 määrus nr 22 “Tallinna Linnavalitsuse 7. märtsi 2001 määruse nr 49 muutmine“;

4) 7. mai 2003 määrus nr 40 “Tallinna Linnavalitsuse 7. märtsi 2001 määruse nr 49 muutmine“;

5) 4. augusti 2004 määrus nr 68 “Tallinna linna infotehnoloogia nõukogu koosseisu muutmine“;

6) 15. detsembri 2004 määruse nr 101 “Tallinna linna infotehnoloogia nõukogu põhimääruse ja koosseisu muutmine“ punkt 2;

7) 22. juuni 2005 määrus nr 75 “Tallinna linna infotehnoloogia nõukogu koosseisu muutmine“;

8) 8. veebruari 2006 määruse nr 13 “Tallinna linna infotehnoloogia nõukogu põhimääruse ja koosseisu muutmine“ § 2.

§ 2.  Määrus jõustub 3. märtsil 2008.

 

 

 

 

 

Edgar Savisaar

Linnapea

Toomas Sepp

 

Linnasekretär