Kasutaja  
Parool

Hea kasutaja!


Tallinna õigusaktide registris olevat teavet enam ei uuendata, siit leiate enne 17. septembrit 2020 vastu võetud aktid.

Ajakohased õigusaktid on kättesaadavad Tallinna õigusaktide infosüsteemis Teele.

Abi saate kasutajatoe telefonil 6411 511 või e-posti aadressil teeleabi@tallinnlv.ee.

Seosed
Redaktsioonid

Linnavolikogu istungid
Linnavalitsuse istungid
Tallinna põhimäärus
Riigi Teataja
RT ingliskeelsed tõlked


Lihtsa otsingu abil otsitakse vaikimisi kehtivaid õigusakte. Otsingu tulemusena ei kuvata õigusakte, mis üksnes muudavad teist õigusakti või tunnistavad selle kehtetuks. Samuti ei kuvata linnavalitsuse istungi protokolli väljavõtteid (päevakorrapunkte).
Valikute muutmisega saab otsida ka kehtetuid ja tulevikus jõustuvaid akte. Istungi protokollide väljavõtete ja muutvate aktide leidmiseks tuleb kasutada laiendatud otsingut.
NB! Korraldustele ja otsustele koostatakse redaktsioone alates 9. detsembrist 2009. Kehtiva redaktsiooni saamiseks tuleb korralduse juures oleva seoste lingi alt vaadata, kas korraldust on muudetud.


Lihtne otsing

Aktile    I    Prindi    I    PDF    I    Tagasi nimekirja
Akti päis
Parkimistasu soodustuste andmine ja soodustuste andmisest keeldumine
Tallinna Linnavalitsus 20.02.2008 korraldus number 278
Redaktsiooni kehtivus:20.02.2008 - ...

TALLINNA LINNAVALITSUS

 

KORRALDUS

 

 

Tallinn

20. veebruar 2008 nr 278-k

 

 

Parkimistasu soodustuste andmine ja soodustuste andmisest keeldumine

 

 

 

Liiklusseaduse § 501 lg 2 punkti 3, Tallinna Linnavolikogu 30. jaanuari 2003 määruse nr 9 „Parkimistasu kehtestamine“ punktide 8.2, 8.3, 8.4, 8.5, 8.6 ja 8.7 alusel ning tulenevalt Tallinna Linnavalitsuse parkimise sooduslubade väljastamise komisjoni ettepanekutest ja seletuskirjas esitatud põhjustest:

 

 

1. Anda parkimistasu soodustusi korralduse lisas nimetatud isikutele ja asutustele.

2. Mitte anda parkimistasu soodustust Tallinna Toomklubile, kuna Tallinna Toomklubi ei ole taotluses märkinud põhjuseid, miks parkimistasu soodustuste saamine oleks vajalik. Taotluse rahuldamiseks puudub avalik huvi ja mõjuvad põhjused ning parkimist sooviti Tallinna vanalinna jalakäijate alasse, kus on liikumise prioriteet jalakäijatel.

3. Tallinna Transpordiametil teha korraldus teatavaks korralduse punktis 2 ja lisas nimetatud isikutele ning asutustele.

4. Korraldust on võimalik vaidlustada Tallinna Halduskohtus (Pärnu mnt 7, Tallinn 15082) 30 päeva jooksul arvates korralduse teatavaks tegemisest.

 

 

 

 

 

Edgar Savisaar

Linnapea

 

 

 

Toomas Sepp

Linnasekretär

 

 

 

Tallinna Linnavalitsuse 20. veebruari 2008

korralduse nr 278-k

LISA

 

 

 

Parkimistasu soodustuste saajad

 

 

 

 

 

 

Jrk

Parkimisloa taotleja

Parkimisala

Loa hind

Lubade

Kehtivusaja

 

nr

 

 

kroonides

arv

lõpp

 

1

Tallinna Linnamuuseum

Kindel tänav

225.- kuu

(95%)

1

31.12.2008

 

2

Tallinna teenetemärgi kavaler

Kalev Kallo

Tallinn

Tasuta

1

31.12.2008

 

3

Tallinna teenetemärgi kavaler

Hirvo Surva

Tallinn

Tasuta

1

31.12.2008

 

4

Tallinna teenetemärgi kavaler

Toivo Ninnas

Tallinn

Tasuta

1

31.12.2008

 

5

Kaitseministeerium

Tallinn

1125.- kuu

(75%)

1

31.12.2008

 

 

 

 

Toomas Sepp

Linnasekretär