Kasutaja  
Parool

Hea kasutaja!


Tallinna õigusaktide registris olevat teavet enam ei uuendata, siit leiate enne 17. septembrit 2020 vastu võetud aktid.

Ajakohased õigusaktid on kättesaadavad Tallinna õigusaktide infosüsteemis Teele.

Abi saate kasutajatoe telefonil 6411 511 või e-posti aadressil teeleabi@tallinnlv.ee.

Seosed
Redaktsioonid

Linnavolikogu istungid
Linnavalitsuse istungid
Tallinna põhimäärus
Riigi Teataja
RT ingliskeelsed tõlked


Lihtsa otsingu abil otsitakse vaikimisi kehtivaid õigusakte. Otsingu tulemusena ei kuvata õigusakte, mis üksnes muudavad teist õigusakti või tunnistavad selle kehtetuks. Samuti ei kuvata linnavalitsuse istungi protokolli väljavõtteid (päevakorrapunkte).
Valikute muutmisega saab otsida ka kehtetuid ja tulevikus jõustuvaid akte. Istungi protokollide väljavõtete ja muutvate aktide leidmiseks tuleb kasutada laiendatud otsingut.
NB! Korraldustele ja otsustele koostatakse redaktsioone alates 9. detsembrist 2009. Kehtiva redaktsiooni saamiseks tuleb korralduse juures oleva seoste lingi alt vaadata, kas korraldust on muudetud.


Lihtne otsing

Aktile    I    Prindi    I    PDF    I    Tagasi nimekirja
Akti päis
Ajutise komisjoni moodustamine digitaalvõrgu baasil Tallinna TV rajamise võimaluste uurimiseks
Tallinna Linnavalitsus 20.02.2008 korraldus number 271
Redaktsiooni kehtivus:20.02.2008 - 24.09.2008

KEHTETU:

Tlv k 24.09.2008 nr 1588

 

TALLINNA LINNAVALITSUS

 

KORRALDUS

 

 

Tallinn

20. veebruar 2008 nr 271-k

 

 

Ajutise komisjoni moodustamine digitaalvõrgu baasil Tallinna TV rajamise võimaluste uurimiseks.

 

 

 

Kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 30 lg 1 p 3, § 31 lg 5, Tallinna põhimääruse § 50¹ lg 6 alusel  ning kooskõlas Tallinna Linnavolikogu 29. novembri 2007 otsusega nr 291 „Ülesande andmine Tallinna Linnavalitsusele“:

 

 

1. Moodustada ajutine komisjon digitaalvõrgu baasil Tallinna TV rajamise võimaluste uurimiseks.

2. Kinnitada ajutise komisjoni koosseis järgnevalt:

 

            Esimees:                       Jaanus Mutli                 Tallinna abilinnapea;

            Liikmed:                       Kairi Teniste                 Tallinna Ettevõtlusameti juhataja;

                                                Tarmo Lausing  Tallinna Linnavolikogu aseesimees;

Allan Alaküla                Tallinna esindaja Euroopa Liidus.

3. Kutsuda ajutise komisjoni töös liikmena osalema:

Heido Vitsur                 Eesti Arengufondi arenguseire divisjoni

                                                                                    majandusekspert;

                                                Enn Eesmaa                  Riigikogu liige;

                                                Toivo Kõster                OÜ Vendor Eesti projektijuht;

                                                Toomas Lepp               OÜ Eesti Spordikanal Kalev Spordi

                                                                                    peatoimetaja.   

4. Komisjonil on õigus oma töösse kaasata täiendavalt eksperte ja teiste asutuste esindajaid.

5. Ajutisel komisjonil informeerida Tallinna Linnavalitsust töö tulemustest 18. juuniks 2008.

6. Tallinna Linnakantseleil teha korraldus teatavaks punktides 2 ja 3 nimetatud isikutele.

7. Korraldust on võimalik vaidlustada Tallinna Halduskohtus (Pärnu mnt 7, Tallinn 15082) 30 päeva jooksul arvates korralduse teatavakstegemisest.

 

 

 

Edgar Savisaar

Linnapea

Toomas Sepp

 

Linnasekretär