Kasutaja  
Parool

Hea kasutaja!


Tallinna õigusaktide registris olevat teavet enam ei uuendata, siit leiate enne 17. septembrit 2020 vastu võetud aktid.

Ajakohased õigusaktid on kättesaadavad Tallinna õigusaktide infosüsteemis Teele.

Abi saate kasutajatoe telefonil 6411 511 või e-posti aadressil teeleabi@tallinnlv.ee.

Seosed
Redaktsioonid

Linnavolikogu istungid
Linnavalitsuse istungid
Tallinna põhimäärus
Riigi Teataja
RT ingliskeelsed tõlked


Lihtsa otsingu abil otsitakse vaikimisi kehtivaid õigusakte. Otsingu tulemusena ei kuvata õigusakte, mis üksnes muudavad teist õigusakti või tunnistavad selle kehtetuks. Samuti ei kuvata linnavalitsuse istungi protokolli väljavõtteid (päevakorrapunkte).
Valikute muutmisega saab otsida ka kehtetuid ja tulevikus jõustuvaid akte. Istungi protokollide väljavõtete ja muutvate aktide leidmiseks tuleb kasutada laiendatud otsingut.
NB! Korraldustele ja otsustele koostatakse redaktsioone alates 9. detsembrist 2009. Kehtiva redaktsiooni saamiseks tuleb korralduse juures oleva seoste lingi alt vaadata, kas korraldust on muudetud.


Lihtne otsing

Aktile    I    Prindi    I    PDF    I    Tagasi nimekirja
Akti päis
Tallinna Linnavalitsuse 25. juuni 2007 korralduse nr 1257-k "Töörühma moodustamine õnnemängu, kihlveo või totalisaatori mängukoha avamiseks kirjaliku nõusoleku saamiseks esitatud taotluste läbivaatamiseks ja seisukoha esitamiseks"
Tallinna Linnavalitsus 20.02.2008 korraldus number 270
Kehtetuks tunnistamine:29.04.2009
Redaktsiooni kehtivus:20.02.2008 - ...

KEHTETU:

Tlv k 29.04.2009 nr 703

 

TALLINNA LINNAVALITSUS

 

KORRALDUS

 

 

Tallinn

20. veebruar 2008 nr 270-k

 

 

Tallinna Linnavalitsuse 25. juuni 2007 korralduse nr 1257-k „Töörühma moodustamine õnnemängu, kihlveo või totalisaatori mängukoha avamiseks kirjaliku nõusoleku saamiseks esitatud taotluste läbivaatamiseks ja seisukoha esitamiseks“ muutmine

 

 

 

Hasartmänguseaduse § 7 lg 3 ja Kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 30 lg 3 p 3, § 31 lg 5, Tallinna põhimääruse § 501 lg 1 ja 2 alusel ning tulenevalt Tallinna Linnavalitsuse 28. augusti 2002 määruse nr 92 „Hasartmänguseaduses ja Loteriiseaduses linnavalitsusele pandud ülesannete delegeerimine“ punktist 11:

 

 

1. Muuta Tallinna Linnavalitsuse 25. juuni 2007 korralduse nr 1257-k „Töörühma moodustamine õnnemängu, kihlveo või totalisaatori mängukoha avamiseks kirjaliku nõusoleku saamiseks esitatud taotluste läbivaatamiseks ja seisukoha esitamiseks“ punkti 2 järgmiselt:

1.1 kinnitada töörühma liikmeks Tõnis Bittman – Tallinna Linnavolikogu liige.

2. Tallinna Linnakantseleil teha korraldus teatavaks Tõnis Bittmanile ja Tallinna Ettevõtlusametile.

3. Korraldust on võimalik vaidlustada Tallinna Halduskohtus (Pärnu mnt 7, Tallinn 15082) 30 päeva jooksul arvates korralduse teatavakstegemisest.

 

 

 

 

 

Edgar Savisaar

Linnapea

Toomas Sepp

 

Linnasekretär