Kasutaja  
Parool

Hea kasutaja!


Tallinna õigusaktide registris olevat teavet enam ei uuendata, siit leiate enne 17. septembrit 2020 vastu võetud aktid.

Ajakohased õigusaktid on kättesaadavad Tallinna õigusaktide infosüsteemis Teele.

Abi saate kasutajatoe telefonil 6411 511 või e-posti aadressil teeleabi@tallinnlv.ee.

Seosed
Redaktsioonid

Linnavolikogu istungid
Linnavalitsuse istungid
Tallinna põhimäärus
Riigi Teataja
RT ingliskeelsed tõlked


Lihtsa otsingu abil otsitakse vaikimisi kehtivaid õigusakte. Otsingu tulemusena ei kuvata õigusakte, mis üksnes muudavad teist õigusakti või tunnistavad selle kehtetuks. Samuti ei kuvata linnavalitsuse istungi protokolli väljavõtteid (päevakorrapunkte).
Valikute muutmisega saab otsida ka kehtetuid ja tulevikus jõustuvaid akte. Istungi protokollide väljavõtete ja muutvate aktide leidmiseks tuleb kasutada laiendatud otsingut.
NB! Korraldustele ja otsustele koostatakse redaktsioone alates 9. detsembrist 2009. Kehtiva redaktsiooni saamiseks tuleb korralduse juures oleva seoste lingi alt vaadata, kas korraldust on muudetud.


Lihtne otsing

Aktile    I    Prindi    I    PDF    I    Tagasi nimekirja
Akti päis
Parkimistasu soodustuse andmine
Tallinna Linnavalitsus 13.02.2008 korraldus number 230
Redaktsiooni kehtivus:13.02.2008 - ...

TALLINNA LINNAVALITSUS

 

KORRALDUS

 

 

Tallinn

13. veebruar 2008 nr 230-k

 

 

Parkimistasu soodustuste andmine

 

 

 

Liiklusseaduse § 501 lg 2 punkti 3, Tallinna Linnavolikogu 30. jaanuari 2003 määruse nr 9 „Parkimistasu kehtestamine“ punktide 8.2, 8.3, 8.4, 8.5, 8.6 ja 8.7 alusel ning lähtudes Tallinna Linnavalitsuse parkimise sooduslubade väljastamise komisjoni ettepanekutest:

 

 

1. Anda parkimistasu soodustus korralduse lisas nimetatud isikutele seletuskirjas toodud põhjustel.

2. Tallinna Transpordiametil teha korraldus teatavaks korralduse lisas nimetatud isikutele.

3. Korraldust on võimalik vaidlustada Tallinna Halduskohtus (Pärnu mnt 7, Tallinn 15082) 30 päeva jooksul arvates korralduse teatavaks tegemisest.

 

Jaanus Mutli

Abilinnapea linnapea ülesannetes

 

 

 

Toomas Sepp

Linnasekretär

 

 

 

Tallinna Linnavalitsuse 13. veebruari 2008

korralduse nr 230-k

LISA

 

 

 

Parkimistasu soodustuste saajad

 

 

 

 

 

 

Jrk

Parkimisloa taotleja

Parkimisala

Loa hind

Lubade

Kehtivusaja

 

nr

 

 

kroonides

arv

lõpp

 

1

Harju Maavalitsus

Tallinn

Tasuta

1

31.12.2008

 

2

Välisministeerium

Tallinn

1125.- kuu

(75%)

1

31.12.2008

 

3

Põhja-Eesti Päästekeskus

Tallinn

Tasuta

2

31.12.2008

 

4

Tallinna teenetemärgi kavaler

Robert Marlen

Tallinn

Tasuta

1

31.12.2008

 

5

Endine Tallinna linnapea

Peeter Lepp

Tallinn

Tasuta

1

31.12.2008

 

6

Tallinna teenetemärgi kavaler

Liina Tõnisson

Tallinn

Tasuta

1

31.12.2008

 

7

Tallinna teenetemärgi kavaler

Enn Soosaar

Tallinn

Tasuta

1

31.12.2008

 

8

Tallinna teenetemärgi kavaler

Andres Keevallik

Tallinn

Tasuta

1

31.12.2008

 

9

Tallinna teenetemärgi kavaler

Boris Dubovik

Tallinn

Tasuta

1

31.12.2008

 

10

Tallinna teenetemärgi kavaler

Helmi Kiik

Tallinn

Tasuta

1

31.12.2008

 

11

Endine Tallinna Linnavolikogu

esimees Koit Kaaristu

Tallinn

Tasuta

1

31.12.2008

 

12

Endine Tallinna linnapea

Jüri Ratas

Tallinn

Tasuta

1

31.12.2008

 

13

Lasnamäe Linnaosa Valitsus

Kesklinn

175.- kuu

(95%)

1

31.12.2008

 

14

Tallinna Linnateater

Kindel tänav

225.- kuu

(95%)

1

31.12.2008

 

15

Tallinna Maa-amet

Tallinn

Tasuta

1

31.12.2008

 

16

Tallinna Botaanikaaed

Kesklinn

175.- kuu

(95%)

1

31.12.2008

 

17

Tallinna Munitsipaalpolitsei Amet

Tallinn

Tasuta

3

31.12.2008

 

18

Keskkonnaministeerium

Tallinn

1125.- kuu

(75%)

1

31.12.2008

 

 

 

 

Toomas Sepp

Linnasekretär