Tallinna Linnavalitsuse linnakujunduskomisjoni põhimääruse ja koosseisu muutmine

Tallinna Linnavalitsus 13.02.2008 määrus number 13
jõustumine 18.02.2008

Redaktsiooni kehtivus 18.02.2008 - ...

 

TALLINNA LINNAVALITSUS

 

 

MÄÄRUS

 

 

 

 

 

Tallinn

13. veebruar 2008 nr 13

 

 

 

 

 

Tallinna Linnavalitsuse linnakujunduskomisjoni põhimääruse ja koosseisu muutmine

 

 

 

 

 

 

Määrus kehtestatakse Tallinna põhimääruse § 50¹  lõike 2 alusel.

 

 

 

 

 

§ 1.  Muuta Tallinna Linnavalitsuse 8. detsembri 2004 määruse nr 97 lisaga 1 kinnitatud Tallinna Linnavalitsuse linnakujunduskomisjoni põhimääruse punkti 2.1 ning sõnastada see alljärgnevalt:

“2.1 Komisjoni koosseis on kuni 15-liikmeline“.

§ 2.  Muuta Tallinna Linnavalitsuse 8. detsembri 2004 määruse nr 97 lisaga 2 kinnitatud Tallinna Linnavalitsuse linnakujunduskomisjoni koosseisu järgnevalt:

1) komisjoni kooseisust arvatakse välja Leonhard Lapin;

2) komisjoni liikmeteks kinnitatakse:

Tiina Tallinn – Eesti Arhitektide Liidu liige, arhitekt;

Terje Ojaver – Eesti Kujurite Ühenduse juhatuse liige, skulptor.

§ 3.  Määrus jõustub 18. veebruaril 2008.

 

 

 

 

Jaanus Mutli

Abilinnapea linnapea ülesannetes

Toomas Sepp

 

Linnasekretär