Kasutaja  
Parool

Hea kasutaja!


Tallinna õigusaktide registris olevat teavet enam ei uuendata, siit leiate enne 17. septembrit 2020 vastu võetud aktid.

Ajakohased õigusaktid on kättesaadavad Tallinna õigusaktide infosüsteemis Teele.

Abi saate kasutajatoe telefonil 6411 511 või e-posti aadressil teeleabi@tallinnlv.ee.

Seosed
Redaktsioonid
 
18.02.2008- ...

Linnavolikogu istungid
Linnavalitsuse istungid
Tallinna põhimäärus
Riigi Teataja
RT ingliskeelsed tõlked


Lihtsa otsingu abil otsitakse vaikimisi kehtivaid õigusakte. Otsingu tulemusena ei kuvata õigusakte, mis üksnes muudavad teist õigusakti või tunnistavad selle kehtetuks. Samuti ei kuvata linnavalitsuse istungi protokolli väljavõtteid (päevakorrapunkte).
Valikute muutmisega saab otsida ka kehtetuid ja tulevikus jõustuvaid akte. Istungi protokollide väljavõtete ja muutvate aktide leidmiseks tuleb kasutada laiendatud otsingut.
NB! Korraldustele ja otsustele koostatakse redaktsioone alates 9. detsembrist 2009. Kehtiva redaktsiooni saamiseks tuleb korralduse juures oleva seoste lingi alt vaadata, kas korraldust on muudetud.


Lihtne otsing

Aktile    I    Prindi    I    PDF    I    Tagasi nimekirja
Akti päis
Tallinna Linnavalitsuse linnakujunduskomisjoni põhimääruse ja koosseisu muutmine
Tallinna Linnavalitsus 13.02.2008 määrus number 13
Jõustumine:18.02.2008
Redaktsiooni kehtivus:18.02.2008 - ...

 

TALLINNA LINNAVALITSUS

 

 

MÄÄRUS

 

 

 

 

 

Tallinn

13. veebruar 2008 nr 13

 

 

 

 

 

Tallinna Linnavalitsuse linnakujunduskomisjoni põhimääruse ja koosseisu muutmine

 

 

 

 

 

 

Määrus kehtestatakse Tallinna põhimääruse § 50¹  lõike 2 alusel.

 

 

 

 

 

§ 1.  Muuta Tallinna Linnavalitsuse 8. detsembri 2004 määruse nr 97 lisaga 1 kinnitatud Tallinna Linnavalitsuse linnakujunduskomisjoni põhimääruse punkti 2.1 ning sõnastada see alljärgnevalt:

“2.1 Komisjoni koosseis on kuni 15-liikmeline“.

§ 2.  Muuta Tallinna Linnavalitsuse 8. detsembri 2004 määruse nr 97 lisaga 2 kinnitatud Tallinna Linnavalitsuse linnakujunduskomisjoni koosseisu järgnevalt:

1) komisjoni kooseisust arvatakse välja Leonhard Lapin;

2) komisjoni liikmeteks kinnitatakse:

Tiina Tallinn – Eesti Arhitektide Liidu liige, arhitekt;

Terje Ojaver – Eesti Kujurite Ühenduse juhatuse liige, skulptor.

§ 3.  Määrus jõustub 18. veebruaril 2008.

 

 

 

 

Jaanus Mutli

Abilinnapea linnapea ülesannetes

Toomas Sepp

 

Linnasekretär