Kasutaja  
Parool

Hea kasutaja!


Tallinna õigusaktide registris olevat teavet enam ei uuendata, siit leiate enne 17. septembrit 2020 vastu võetud aktid.

Ajakohased õigusaktid on kättesaadavad Tallinna õigusaktide infosüsteemis Teele.

Abi saate kasutajatoe telefonil 6411 511 või e-posti aadressil teeleabi@tallinnlv.ee.

Seosed
Redaktsioonid

Linnavolikogu istungid
Linnavalitsuse istungid
Tallinna põhimäärus
Riigi Teataja
RT ingliskeelsed tõlked


Lihtsa otsingu abil otsitakse vaikimisi kehtivaid õigusakte. Otsingu tulemusena ei kuvata õigusakte, mis üksnes muudavad teist õigusakti või tunnistavad selle kehtetuks. Samuti ei kuvata linnavalitsuse istungi protokolli väljavõtteid (päevakorrapunkte).
Valikute muutmisega saab otsida ka kehtetuid ja tulevikus jõustuvaid akte. Istungi protokollide väljavõtete ja muutvate aktide leidmiseks tuleb kasutada laiendatud otsingut.
NB! Korraldustele ja otsustele koostatakse redaktsioone alates 9. detsembrist 2009. Kehtiva redaktsiooni saamiseks tuleb korralduse juures oleva seoste lingi alt vaadata, kas korraldust on muudetud.


Lihtne otsing

Aktile    I    Prindi    I    PDF    I    Tagasi nimekirja
Akti päis
Kodurahuprogrammi projektide hindamise ja rahastamise komisjoni koosseisu kinnitamine
Tallinna Linnavalitsus 13.02.2008 korraldus number 215
Redaktsiooni kehtivus:17.02.2010 - 16.02.2011

 Redaktsioonid

AKTI TUNNISTAB KEHTETUKS:
Tlv k 16.02.2011 nr 242

REDAKTSIOON:
Tlv k 17.02.2010 nr 261
Tlv k 11.02.2009 nr 193

 

TALLINNA LINNAVALITSUS

 

KORRALDUS

 

 

Tallinn

13. veebruar 2008 nr 215-k

 

 

Kodurahuprogrammi projektide hindamise ja rahastamise komisjoni koosseisu kinnitamine

 

 

 

Kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 49 lg lg 11, Tallinna põhimääruse § 501 lg 1 ja 2 ning Tallinna Linnavalitsuse  13. veebruari 2008 määruse nr 16 alusel:

 

 

     

1. Moodustada Kodurahuprogrammi projektide hindamise ja rahastamise komisjon alljärgnevas koosseisus:

Komisjoni esimees       Kaia Jäppinen              Abilinnapea

Aseesimees                   Kaarel-Mati Halla        Arendusdirektor

Kutsuda komisjoni töös liikmetena osalema:

                                     Ester Šank                    Linnavolikogu avalike suhete nõunik

                                     Iris Pettai                       Eesti Avatud Ühiskonna Instituudi projektijuht 

                                     Andrei Hvostov            Ajakirjanik

                                     Tarmu Tammerk          Eesti Rahvusringhäälingu ajakirjanduseetika nõunik

                                     David Vseviov             Eesti Kunstiakadeemia professor         

                                      Aini Härm                    Tallinna Kesklinna vanem
                                     (Tlv k 11.02.2009 nr 193;
                                      Tlv k 17.02.2010 nr 261)

                                     Olga Sõtnik                    Riigikogu liige

                                     Mark Sepp                   Tallinna Linnakantselei arenguteenistuse arengukavade osakonna juhataja

                                     (Tlv k 17.02.2010 nr 261)

Komisjoni sekretär      Margus Vaus              Tallinna Linnakantselei arenguteenistuse arengukavade osakonna peaspetsialist
                                       (Tlv k 11.02.2009 nr 193)

                                   

2. Tallinna Linnakantseleil teha korraldus teatavaks punktis 1 nimetatud isikutele.

3. Korraldust on võimalik vaidlustada Tallinna Halduskohtus (Pärnu mnt 7, Tallinn 15082) 30 päeva jooksul arvates korralduse teatavakstegemisest.

 

 

 

 

Jaanus Mutli

Abilinnapea linnapea ülesannetes

Toomas Sepp

 

Linnasekretär